Regioner opsiger aftale med lægerne

»Det har været et forhandlingsforløb i ti måneder, hvor vi har ikke mødt realisme fra de praktiserende læger. Derfor har vi valgt at gøre det her,« siger chefforhandler Jens Stenbæk til Berlingske Nyhedsbureau.

Beslutningen om en opsigelse møder stor ærgrelse hos formanden for de praktiserende læger, Henrik Dibbern.

»Danske Regioner har fyret de danske familielæger. Vores patienter vil undre sig over det her og have svært ved at forstå, hvorfor man gør det her,« siger han til TV2 News.

Tirsdag gjorde de praktiserende læger og regionerne et sidste forsøg på at nå til enighed, men sonderingen mislykkedes.

Siden november 2012 har forhandlingerne mellem de praktiserende læger og regionerne været grundstødt. Regionerne ønsker at have større råderet over lægernes praksisser, så der kan laves en række effektiviseringer.

Den nuværende aftale ophører formelt 1. juni, men danskerne er angiveligt sikret besøg hos egen læge indtil september i år, hvor aftalens opsigelsesperiode udløber. Herefter har de praktiserende lægers formand Henrik Dibbern bebudet, at det kan komme på tale at lukke lægepraksisser landet over.

Sundhedsministeren kan gribe ind i konflikten mellem parterne med det samme ved et lovindgreb. Men indtil videre har ministeriet ingen kommentarer.

Dagens Gossip