Rekordmange udlændinge sendt hjem efter afslag på asyl

Det viser nye tal fra Justitsministeriet.

Ifølge den seneste opgørelse er der fra januar til juli i år hjemsendt 1.030 asylansøgere, og dermed er antallet af hjemsendte asylansøgere på det højeste niveau i fem år.

Justitsminister Morten Bødskov (S) glæder sig over udviklingen.

»I 2013 kommer vi til at sende flere afviste asylansøgere hjem end i mange år. Det er jeg meget tilfreds med,« siger han i en skriftlig kommentar til Berlingske Nyhedsbureau.

I 2012 blev 565 asylansøgere hjemsendt, og året før - i 2011 - var tallet 618.

Et stort flertal af de afviste asylansøgere har fået afslag med den begrundelse, at deres ansøgning er åbenlys grundløs. Det gælder for 560 asylansøgere fra Serbien. Derudover er 110 asylansøgere fra Afghanistan sendt hjem, og samme skæbne er undergået 45 asylansøgere fra Kosovo, 45 fra Hviderusland og 35 fra Bosnien-Hercegovina.

Cirka 160 af de afviste asylansøgere er udrejst via støtteordningen, der betyder, at asylansøgerne får økonomisk støtte med tilbage til hjemlandet.

»De nye tal viser desuden, at den såkaldte støtteordning er en god idé. Ved at give afviste asylansøgere en hjælpende hånd i form af økonomisk støtte til hjemrejsen, får flere et incitament til at rejse hjem. Ordningen er blot et af de mange tiltag, regeringen har taget for at sikre, at afviste asylansøgere forlader Danmark,« siger Morten Bødskov.

Dansk Flygtningehjælp mener, at støtteordningen er et godt redskab til at motivere afviste asylansøgere til at vende hjem.

»Det giver den enkelte asylansøger mulighed for at rejse hjem med større værdighed efter afslag på asyl. Chancen for at starte i hjemlandet er større, hvis man har lidt at gøre godt med, når man vender hjem,« siger asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp.

»Det er også en fordel, at de rejser hjem frivilligt frem for at vente på at blive sendt hjem med tvang,« tilføjer Eva Singer.

Hun mener, at ordningen, der udløber i 2013, bør forlænges og gerne udbygges med integrationsprogrammer i asylansøgernes hjemlande.

»Man kan også forestille andre initiativer, der kan hjælpe den enkelte til at blive reintegreret i hjemlandet, det kan være noget omkring uddannelse, adgang til arbejdsmarkedet samt hjælp til, at børn kan komme i skole igen,« siger Eva Singer.

Dagens Gossip