Restauratører krænker de ansattes menneskerettigheder

 

3F presser McDonalds-kæden og mange andre restauratører til ikke bare at interviewe nye medarbejdere om fagforeningsmedlemsskab ved ansættelsessamtalerne, men også til at presse folk til at melde sig ind.

Det lyder nærmest som bøllemetoder, men det er ikke tilfældet. Arbejdsgiverforeningen Horesta har nemlig i overenskomsten med 3F accepteret at medvirke til disse ulovligheder – at krænke både foreningsfrihedsloven og den europæiske menneskerettighedskonvention.  Af paragraf 65 stk. 2 i overenskomsten fremgår det nemlig, at ”Arbejdsgiveren forpligter sig i videst mulig udstrækning til at beskæftige organiserede medarbejdere, og at opfordre uorganiserede medarbejdere til at melde sig ind i forbundet, under henvisning til, at der arbejdes på overenskomstmæssige vilkår, samt så vidt muligt at træffe fornødne foranstaltninger til gennemførelse af kravet”.

Kravet fra 3F omfatter som sagt mange tusinde arbejdspladser på danske hoteller og restaurationer og fylder kun en lille smule i den meget omfattende overenskomsttekst. Hos McDonalds tager man dog netop denne passus så seriøst, at den ligefrem er kopieret ind i de enkelte medarbejderes ansættelseskontrakter.

- Vi faldt over bestemmelsen, da et medlem henvendte sig med en sag om pension. Eftersom der ikke er en tvist om dette forhold, kan vi ikke rejse en sag, men vi mener, at kravet er så graverende, at spørgsmålet skal i frem i lyset til en bredere debat.

- Arbejdsgiveren krænker jo foreningsfrihedsloven allerede under ansættelsessamtalen, når han spørger til et fagforeningsmedlemsskab, og det er en krænkelse af menneskerettighederne, når han efterfølgende skal presse kommende ansatte til et medlemskab, siger chefadvokat Mikael Marstal, Det Faglige Hus, og tilføjer:

- Overenskomsten efterlader to store spørgsmål: Hvorfor er McDonalds parat til at bryde alle regler for at løbe 3F’s ærinde, og hvordan kan en organisation som Horesta indgå en overenskomst med ulovlige eksklusivaftaler?

Landsformand Johnny Nim i Det Faglige Hus pointerer, at problemet med krænkelser af foreningsfriheden er meget mere udbredt, end lovgiverne forestiller sig. Han er blandt andet forarget over, at en forsker på FAOS under Københavns Universitet under et seminar citerede en tillidsmand på en virksomhed med 250 ansatte for ulovligt at registrere kollegerne efter fagforeningsmedlemsskab. Tillidsmanden har i forbindelse med registreringen blandt andet fået udleveret cpr-numre på samtlige ansatte på lønningskontoret.

- Ét er, hvad tillidsmanden foretager sig, men det kan især forarge mig, at både en virksomhedsledelse og Københavns Universitet bare ser igennem fingrene med den slags ulovligheder, siger Johnny Nim.

Dagens Gossip