Retspolitisk Forening: Uheldig stigning i ubetingede domme

»Jeg synes ikke, det er et positivt træk, hvis der bliver færre betingede domme, fordi betingede domme rækker på sin vis videre end ubetinget. Ved en betinget dom, der stiller man vilkår, der kommer tilsyn fra kriminalforsorgen, og man har den betingede dom hængende over hovedet som et damoklessværd. Det vil sige, at tilskyndelsen til ikke at begå nye forbrydelser er meget stor,« siger Bjørn Elmquist.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af frihedsstraffe, der er ubetingede og dermed medfører fængselsafsoning, er steget de sidste ti år. Således er andelen af de idømte ubetingede fængselsstraffe steget fra 46 procent i 2003 til 54 procent i 2012.

En af årsagerne til stigningen af ubetingede domme skal ifølge Bjørn Elmquist findes i indførelsen af den elektroniske fodlænke i 2005. Når en lovovertræder bliver idømt en fodlænkestraf, tæller det således i statistikken som en ubetinget dom.

»Det betyder alt andet lige, at der er flere tilfælde, hvor retten siger og tænker, at i stedet for at lave en betinget dom, så er det måske udmærket at lade vedkomne afsone med elektronisk fodlænke, for så kan man opretholde sit arbejde, man kan slippe for at skulle i fængsel, fastholde familielivet og så videre,« siger Bjørn Elmquist.

Der er forskel på, hvilke slags forbrydelser der har oplevet en stor stigning i andelen af ubetingede fængselsstraffe. Stigningen har for eksempel været særlig stor i domme for dokumentfalsk, hvor der ifølge Danmarks Statistik er sket tæt på en fordobling af andelen af ubetingede fængselsstraffe siden 2003 til 56 procent i 2012. I samme periode er procentdelen af ubetinget fængselsstraffe for hæleri steget fra 36 til 55 procent.

Bjørn Elmquist har et bud på en af årsagerne til, at det netop er denne type forbrydelser, der i stigende grad bliver idømt ubetingede straffe.

»De forbrydelseskategorier, som det drejer sig om her, berigelsesforbrydelserne og dokumentfalsk, det er typisk noget, der foregår ved folk, der har bedre sociale forhold end for eksempel narko. Og det forudsætter, det at have elektronisk fodlænke, at man har fast bopæl og ordnede forhold, ellers er det svært af få den afsoningsform,« siger forsvarsadvokaten.

Tallene viser, at andelen af ubetingede domme for salg af narkotika altid har ligget højt, men også her er der sket en stigning til 92 procent i 2012.

I 2012 var der omkring 226.300 strafferetlige domme i alt, en stigning på fire procent i forhold til året før.

Dagens Gossip