Retten i Odense løslader Michael Ellegaard fra Frit Danmark

Retten i Odense.

Retten i Odense løslod i dag den 45-årige politiker Michael Ellegaard, der er sigtet for at have skudt mod en betjent.

I følge politiet skød han tirsdag aften en betjent i armen med en luftbøsse på Dybdevej i Odense.

Betjenten fik et rødt mærke på armen, og onsdag blev Michael Ellegaard, der tidligere har stillet op for den højreradikale forening Fri Danmark ved flere valg, varetægtsfængslet i en uge.

Men den afgørelse omgjorde retten i Odense altså i dag, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Den 45 årige Michael Ellegaard blev idag genfremstillet for Retten i Odense efter rettens bestemmelse om varetægtsfængsling in absentia i onsdags. Anklagemyndigheden begærede fængslingen opretholdt under henvisning til blandt andet retsplejelovens § 762, stk. 2 nr. 1 og 2, idet det blev gjort gældende, at hensynet til retshåndhævelsen med afgørende vægt taler for varetægtsfængsling, når en privat person affyrer skud mod ukendte personer.

- Retten i Odense gav anklagemyndigheden medhold i, at der i sagen var en særlig bestyrket mistanke mod Michael Ellegaard, men fandt ikke behov for varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen.

- Anklagemyndigheden kærede kendelsen om løsladelse til Østre Landsret og bad om, at kendelsen blev tillagt opsættende virkning - at afvente Landsrettens kendelse inden løsladelse - men Retten i Odense fandt ikke grundlag for opsættende virkning, hvorfor Michael Ellegaard blev løsladt straks, oplyser politiet.

Dagens Gossip