Revisorerne finder flest regnskabsfejl i små virksomheder

Undersøgelsen er udført blandt 213 af FSRs medlemmer, og den cementerer ifølge foreningen, at billedet af de danske virksomheders tilstand uden revision ikke ville være retvisende.

Kun seks procent af de adspurgte revisorer siger, at de ikke har fundet fejl i de årsregnskaber, de har revideret. Og hele 56 procent siger, at de har fundet og rettet væsentlige fejl i mere end 25 procent af regnskaberne. Overordnet set svarer tre ud af fire revisorer, at deres revision har medført, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i de data, der ligger til grund for regnskaberne.

Tallene viser ifølge formanden for FSR, Morten Speitzer, at revisorbranchen har grund til at ranke ryggen i forhold til den kritik, der ofte bliver rejst, når grimme sager rammer branchen, herunder når et selskab går konkurs uden revisorforbehold.

»Der bliver rettet fejl og rigtig mange af dem. Nogle gange er der et indtryk af, at vi ikke gør arbejdet godt nok, men med sådan en undersøgelse i hånden kan man godt sige, at vi passer vores arbejde,« siger han.

Han påpeger, at revisorernes arbejde i en optimal, men også utopisk, verden blot burde bestå i at sætte en underskrift uden at finde væsentlige fejl:

»Overordnet burde virksomhederne jo lægge et materiale og dokumentation til revisorerne, som var i orden,« siger Morten Speitzer til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Næsten to tredjedele af revisorerne peger på værdiansættelse af varelagre og debitorer som de hyppigst forekommende fejl, der må rettes.

Det er ifølge revisorerne i undersøgelsen især i de mindste virksomheder med under 10 ansatte, at fejl opstår, og her vurderer otte ud af 10 revisorer, at de finder flest væsentlige fejl, mens kun otte procent ofte ser dem i selskaber med over 100 ansatte.

Dagens Gossip