Rige nordsjællændere forgylder Ringkjøbing Landbobank

Den består for en stor del af velhavende nordsjællændere.

»Den største fremgang kommer fra private banking, og vi kan blandt andet se en fremgang på 40 pct. i vores indtægter på kapitalforvaltning i forhold til sidste år,« forklarer adm. direktør John Fisker fra Ringkjøbing Landbobank.

Han bekræfter, at en stor del af det foregår i Nordsjælland.

»Vi har fået rigtig godt fat, siden vi begyndte på private bankring i 2004,« siger John Fisker.

Senest er fremgangen forstærket af et annoncefremstød sidste år både på TV og i aviser. Men på trods af fremgangen er der ikke planer om at udvide kontoret med 4 mand i Holte.

»Private banking-afdelingen styres fra Ringkøbing, og her sidder de fleste kompetencer. Vi tror, på at kunderne kommer, fordi de kan lide den rådgivning og de kompetencer, som vi har. Og de er samlet i Ringkøbing. For kunderne betyder det ingenting. De kører alligevel kun ind til Holteafdelingen for at underskrive og få sat tingene igang. Resten foregår på telefon og komputer, og når der er behov for det, så tager vi flyveren eller bilen og stiller op. Vi bevæger os gerne,« siger John Fisker.

Regnskabet fra banken viser to hovedtendenser: Dels har banken haft stor kundetilgang både i de lokale afdelinger og i de to nicher, private banking og finansiering af vindmøller, dels et fald i renteindtægterne, som er det eneste hår i talsuppen.

»Håret i suppen er nettorenteindtægterne. Udlån ligger en snert lavere, og rentemarginalen er lavere end sidste år. Sammenlagt falder de 4 procent,« siger John Fisker.

Til gengæld kan han glæde sig over et yderligere fald i nedskrivningerne, som faldt i forhold til samme periode sidste år og svarer til 0,8 pct. af de samlede gennemsnitlige udlån og garantier.

»Bankens kunder ser fortsat ud til at klare sig bedre igennem den økonomisk svage periode end gennemsnittet i Danmark,« hedder det i regnskabet.

Bankens basisresultat er steget til 231 mio. kr. fra 206 mio. kr. i fjor, og Ringkjøbing Landbobank venter nu et basisresultat for hele året i toppen af det udmeldte forventningsinterval på 350-425 mio. kr.

Dagens Gossip