Rigsrevisionen fastholder kritik af ulovlig praksis i Skat

Selv om Rigsrevisionen i sin rapport peger på ulovlig praksis i to tilfælde – nemlig i forhold til Skats vurderinger af andelsboliger og erhvervsejendomme – er det ikke de områder, som Kammeradvokaten har undersøgt på bestilling fra regeringen.

»Jeg vil formulere det sådan, at vi er blevet om at se på ejerboliger. Vi er ikke blevet bedt om, at se på erhvervsejendomme og andelsboliger,« svarer kammeradvokat Steffen Sværke på spørgsmålet om, hvorfor Kammeradvokaten ikke har undersøgt Skats vurderinger af andelsboliger og erhvervsejendomme.

Han understreger, at Kammeradvokaten kun forholder sig til den opgave, man bliver bedt om at løse.

Rigsrevisionen oplever ikke, at udtalelsen fra Kammeradvokaten forholder sig til alle Rigsrevisionens kritikpunkter fra rapporten i august, understreger afdelingschef Lone Glahn.

Hun kalder udtalelsen »kun en lille flig.«

»Vi mener ikke, at Kammeradvokatens udtalelse er svar fra Skatteministeriet på alle de kritikpunkter, vi har i vores rapport. Vi forventer, at der kommer en ministerredegørelse, der forholder sig til, hvad der nu skal ske, og det gælder også Skats praksis i forbindelse med vurderinger af erhvervsejendomme og andelsboliger,« siger hun.

Først i december er der frist for en sådan redegørelse fra skatteminister Holger K. Nielsen (SF), som i samme ombæring forventes at give svar til Statsrevisorerne og gå ind i diskussionen af, hvem der har det endelige ansvar for problemerne med de offentlige ejendomsvurderinger.

Rigsrevisionens efterhånden berygtede rapport fra august pegede på, at tre ud af fire parcelhuse blev vurderet forkert i ejendomsvurderingerne fra 2011, men samtidig lød det også på side 4 i den 58-siders lange rapport, at Skatteministeriet selv vurderede, at praksis for vurderingsopgaven på to områder »ikke har fulgt loven« – nemlig i forhold til andelsboliger og erhvervsejendomme.

Således beskriver rapporten, at Skat har lagt »usaglige hensyn« til grund for vurderingerne af andelsboliger for at undgå klager – ligesom der undgik »uvedkommende hensyn« ved vurderingerne af erhvervsboliger, hvor Skat prioriterede at vurdere ejendomme i kommuner, der opkræver dækningsafgift, over andre kommuner, som ikke opkræver den særlige kommunale boligskat på erhvervsejendomme.

»Skat vurderer i 2013, at disse forhold er ansvarspådragende og vil kunne udløse et erstatningsansvar, hvis de enkelte ejere kan påvise en sammenhæng mellem vurderingen og et eventuelt tab,« står der i Rigsrevisionens rapport.

Netop denne del af rapporten rummer så stærk kritik, at Lone Glahn forventer et svar fra ministeren og et løfte om bedring.

»Vi forventer også, at konklusionen fra Skat bliver, at man ikke fremover nedprioriterer området og ikke fremover fremskriver andelsboliger for at undgå klager. Den retspraksis vil vi aldrig mere se i Skat,« siger hun.

Det var et bevidst valg fra Skatteministeriets side, at Kammeradvokaten kun har undersøgt, om der har været ulovlig praksis i vurderingen af ejerboliger. Det forklarer departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchner, til Berlingske

»Vi har valgt, at vores undersøgelse er særskilt for ejerboliger, og vi kigger naturligvis på alle de kritikpunkter som Rigsrevisionen har rettet mod os. Det har vi stadig tid til,« forklarer departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchner.

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) oplyser til Berlingske, at grunden til, at Kammeradvokaten ikke undersøger de to forhold er, at der er tale om en tilståelsessag, hvor både ministeriet og Skat har erkendt problemerne.

»At der har været kritik af Skats vurderinger af andelsboliger er ikke nyt. Det har både Skatteministeriet og Skat jo allerede erkendt i Rigsrevisionens beretning. Derfor er SKAT også allerede i gang med at se på disse sager,« siger han og oplyser til Berlingske, at han vil forholde sig til problemstillingerne i sit svar til Statsrevisorerne.

Skatteadvokat og lektor i skatteret Torben Bagge forklarer, at det kan få stor betydning, hvis konklusionen bliver, at Skat ikke har fulgt loven i deres vurdering af erhvervsejendomme og andelsboliger.

»Hvis vurderingerne er egentlig ulovlig, så betyder det, at genoptagelsesregelen gælder for dem, der har mistanke om, at Skat har lavet en forkert vurdering. Det betyder, at borgere ikke længere er forhindret i at få deres sag genoptaget, hvis de vil klage over vurderinger, der er ældre end dem, Skat lavede i 2011,« siger han.

»I udgangspunktet kan borgerne gå fire år tilbage, og alt efter graden af ulovlighed Skat har lavet, så kan man gå helt op til ti år tilbage,« siger Torben Bagge og understreger, at en afklaring kan lade vente på sig længe.

»Sådanne sager er omfattet af lang sagsbehandlingstid. Det tager nærmest tre år, før man overhovedet kommer til domstolene. Det er i sig selv uheldigt, og man må derfor også håbe på, at politikerne tilfører området ressourcer og medarbejdere, så man kan løfte de her sager,« siger han.

Dagens Gossip