Riskær taber sag om Cybercity-salg

Klaus Riskær Pedersen har kun været ude i friheden i en dag, før han møder modgang. Han har tirsdag tabt sit søgsmål mod salget af Cybercity i maj 2005, og dommen falder ikke i god jord.

»Jeg forstår ikke, at der kan komme en afgørelse af den karakter. Jeg synes, at det er ekstraordinært, at man kan tage en virksomhed og sælge til sig selv for cirka 300 mio. kr, for 15 måneder senere at sælge den for halvanden milliard. At man kan få medhold i, at det er helt naturligt at gøre, det forstår jeg ikke,« siger Klaus Riskær Pedersen og forklarer, at han endnu ikke har læst baggrunden for afgørelsen, men vil se på det sammen med sin advokat og rådgiver, før han beslutter, om sagen skal ankes.

»Jeg har ikke taget stilling til, om jeg accepterer udfaldet. Men det virker fuldstændig urimeligt. Jeg må prøve at finde ud af, hvad pokker, der gør, at Sø- Handelsretten er kommet med det resultat,« siger han og forklarer, at det sagtens kan være, at han gerne vil have flere juridiske øjne på sagen. Cybercity blev i sin tid solgt for cirka 300 mio. kr., men halvandet år efter blev det altså solgt til det Telenor-ejede Sonofon for 1,4 milliarder kr.

Det fik Klaus Riskær Pedersen til at lægge sag an i maj mod 11 personer og selskaber - blandt andre bestyrelsesmedlemmer fra Cybercity

Holding. De er alle blevet frifundet i Sø- og Handelsretten tirsdag.

Han følte sig snydt efter, at sælgere og rådgivere gennemførte en

intern handel med Cybercity. Selskabet, der ejede internetudbyderen,

blev likvideret, og dermed blev Riskærs aktieoptioner værdiløse. Foruden

at stå med værdiløst papir, blev selskabet ifølge Riskær solgt alt for lavt.

Efter dommen i dag føler han sig stadig urimelig behandlet. Han forstår ikke umiddelbart Sø- og Handelsrettens beslutning.

»Hvis jeg havde flyttet nogle aktier i et selskab på 250 mio. kr. og havde solgt det for halvanden milliard et års tid senere, så havde bagmandspolitiet stormet min bopæl. Så havde man grebet det sådan an. Jeg ved godt, at det lyder lidt surmulende, men det er så abstrakt en situation,« siger han.

Og det er ikke kun selve dommen, der undrer Klaus Riskær Pedersen. Også det faktum, at han inden 14 dage skal betale alle sagsomkostninger, finder han urimeligt. Det løber op i fire

mio. kr. og skal betales til de forskellige selskaber og personer, der

er indblandet.

»Det bør være muligt, at man kan gå til domstolene og få hjælp, hvis man føler, at ens interesser er blevet tilsidesat, uden at man i sig selv bliver ruineret af sagsomkostningerne,« siger han og uddyber, at han ikke mener, at det er en fair fordeling og beløbet er alt for højt.

Klaus Riskær Pedersen regner med at finde ud af, om han vil godtage dommen eller ej om et par uger. Ifølge ham kan forskellige elementer spille ind i beslutningen.

»Det kan være, at alene sagsomkostningerne kan blive et ankegrundlag til højesteret. Jeg vil ikke udelukke, at den mulighed kan opstå og blive et selvstændigt tema,« siger han.

Dagens Gossip