Rønn føler sig ført bag lyset af topembedsmænd

Sådan lyder hovedpersonens egen forklaring på Statsløsekommissionens foreløbig sidste afhøringsdag.

»Man har fuldstændig forsømt at føre ministerens ordrer ud i livet. Det er jo benspænd,« sagde Birthe Rønn under afhøringen.

Hun fastholder, at hun i august 2008 - da hun fik at vide, at Integrationsministeriet ikke opfyldte internationale konventioner om at tildele statsløse personer dansk statsborgerskab - med det samme beordrede, at Folketinget skulle orienteres om sagen. Det stemmer ikke overens med det, som flere af hendes daværende embedsmænd har forklaret kommissionen.

»Når en minister skriver, at en sag skal i Folketinget, så er det temmelig vigtigt. Hvis departementschefen og kontorchefen har den opfattelse, at det skal den ikke, så må de jo fortælle det til mig,« sagde Rønn.

Claes Nilas og flere andre embedsmænd har i deres forklaringer hævdet, at Birthe Rønn Hornbech ikke fandt det nødvendigt at orientere Folketinget. Det skete først to år senere i 2010, hvor man også begyndte at rette sig efter de internationale konventioner. I marts 2011 blev Birthe Rønn fyret som minister på grund af sagen.

»Det er jo lodret løgn, at jeg ikke ville have sagen i Folketinget. Jeg var den første, der ville have den i Folketinget,« lyder Birthe Rønns udlægning.

Hun forklarer, at hun allerede i august 2008 skrev videre på en skriftlig indstilling fra embedsmændene, et såkaldt mavebælte, som hun så sendte tilbage til embedsmændene. Af Rønns noter på mavebæltet fremgik det, at Folketinget skulle orienteres. Da hun ikke hørte det modsatte, forventede hun ifølge sin egen forklaring, at embedsmændene havde sørget for orienteringen.

Et andet mavebælte fra november 2009 indstillede ifølge Rønn, at hun ikke skulle følge konventionerne, og det gjorde hende med egne ord »edderspændt rasende«.

»Det er det værste mavebælte i mit liv.«

»Det er jo fuldstændig forsømmelse, at det mavebælte ikke stoppes. I hvert fald hos Claes Nilas. Et mavebælte, der indstiller, at ministeren skal handle i strid med konventioner. Et brev til Folketinget, hvor man vil narre ministeren til at underskrive noget ulovligt. Hvad er meningen? Jeg burde aldrig have haft det mavebælte,« forklarede Birthe Rønn Hornbech.

Claes Nilas har forklaret, at han forgæves prøvede at overtale Rønn til at orientere Folketinget, men da det ikke lykkedes, søgte han moralsk opbakning hos sin kollega i Statsministeriet, daværende departementschef Karsten Dybvad.

Det vidste Rønn imidlertid ikke noget om, sagde hun til kommissionen.

»Hvis han går til Dybvad uden at orientere mig, så er det illoyalt ud over alle grænser,« lød det fra Rønn.

Tirsdagens afhøring af Birthe Rønn Hornbech var efter planen Statsløsekommissionens sidste. Kommissionen skal aflevere sin beretning om forløbet senest i august 2014.

Det kan ende med, at Birthe Rønn Hornbech risikerer en rigsretssag, mens Claes Nilas og muligvis andre embedsmænd kan stå over for en tjenestemandssag.

På vej væk fra Statsløsekommissionens lokaler ville Rønn ikke selv forholde sig til den mulige rigsretssag.

»Det må I spørge kommissionen om.«

Dagens Gossip