Rost tilbud til ledige dør med dagpengepakken

I aftes kunne tusindvis af arbejdsløse drage et lettelsens suk, da regeringen og Enhedslisten indgik en aftale om at sikre økonomien for dem, der mister dagpengene.

Et af de mest roste tilbud til langtidsledige fik dog ikke lov at overleve. Fra 1. juli kan langtidsledige derfor ikke længere gøre krav på at få en jobcoach, der skal yde dem en personlig og intensiv hjælp.

Det skriver Ugebrevet A4.

Ordningen har ellers været så populær, at hele 23.500 ledige sidste år tog imod et tilbud om at få en jobcoach fra jobcentret, da de stod på kanten af at miste deres dagpenge. Både jobcentre, fagbevægelse og Kommunernes Landsforening ville derfor gerne have fortsat ordningen med jobcoach.

Men regeringen vil hellere bruge penge på, at ledige - der falder ud af dagpengesystemet - fortsat kan få en offentlig ydelse. Det oplyser beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

- Vi fokuserer i stedet på en langsigtet løsning, der skaber tryghed om økonomien for de personer, som risikerer at opbruge deres dagpengeret, skriver Mette Frederiksen i en mail til Ugebrevet A4.

Der er ellers gode grunde til at videreføre ordningen med jobcoaches eller personlige jobformidlere, som de kaldes på jobcentrene. Det mener blandt andre chefen for Jobcenter Køge, Gorm Hjelm Andersen.

- Jeg er helt overbevist om, at de personlige jobformidlere er pengene værd, og de er medvirkende årsag til, at vi i Køge har oplevet et større fald i langtidsledigheden end mange andre steder, siger han.

Antallet af langtidsledige modtagere af dagpenge i Køge er fra marts 2012 til marts i år faldet med 42 procent. I den samme periode var nedgangen i antallet af langtidsledige på landsplan 31 procent. Det viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats.dk.

Fidusen ved jobcoachene er ifølge Gorm Hjelm Andersen, at de har tid til at sætte sig ordentlig ind i de lediges kompetencer og livssituation. I Køge skal en konsulent i jobcentret normalt tage vare på cirka 250 arbejdsløse borgere. Når det derimod gælder jobcoachene, så skal de kun tage sig af 100 til 115 akutledige.

- Jobcoachen har ro til at få et personligt forhold til den enkelte ledige og muligheder for at sætte sig ordentlig ind i uddannelses- og jobmuligheder for akutledige, siger jobcenterchefen og fortsætter:

- Hvor ledige før i tiden kunne opleve, at de kom ind i lidt af en samtalefabrik, hvor der ikke var meget fokus på dem som enkeltpersoner, så oplever de akutledige, at de med de personlige jobformidlere får en meget mere skræddersyet indsats.

I Skive bliver så mange som otte ud af ti akutledige udstyret med en jobcoach. Og her er arbejdsmarkedschef Lars Harder også glad for ordningen.

- Jobformidlerne gør en forskel, når det drejer sig om at motivere og inspirere ledige. Nogle ledige skal have et kærligt skub, mens andre skal standses i at søge urealistiske job. Set fra jobcentrets side er jeg sikker på, at jobformidlerne er medvirkende årsag til, at vi i Skive har oplevet en af landets største nedgange i langtidsledigheden, siger Lars Harder.

Antallet af langtidsledige modtagere af dagpenge i Skive er fra marts 2012 til marts i år faldet med 42 procent. I den samme periode var nedgangen i antallet af langtidsledige på landsplan 31 procent.

Der er ikke lavet en grundig evaluering af ordningen med jobcoaches. Men i LO-fagbevægelsen er man overbevist om, at ordningen giver god mening. Det mener LO-sekretær Ejner K. Holst, som fra sin lederpost har fået mange tilbagemeldinger på ordningen.

- En del ledige oplever for første gang, at systemet ser dem som enkeltpersoner, og at de bliver taget alvorligt, siger Ejner K. Holst, og fortsætter:

- Hvor samtaler i jobcentret tidligere blev oplevet som noget, man skulle møde op til for systemets skyld - og som en del af at gøre det surt for folk, så de ville søge job - bliver samtalerne hos den personlige jobformidler ikke oplevet som en del af et straffesystem, men som en del af et hjælpesystem.

Han er så begejstret for jobcoachene, at han ikke bare ønsker ordningen med jobcoachene videreført.

- Faktisk er ideen med jobcoaches så god, at det burde være et tilbud tidligere i ledighedsperioden og ikke blot som nu et tilbud, før man er tæt på at miste dagpengene, siger Ejner K. Holst.

Kommunernes Landsforening (KL) har fået Danmarks Statistik til at lave en undersøgelse af ordningen med personlige jobformidlere. Blandt akutledige, som har haft en jobcoach, fortæller 48 procent, at coachen var en hjælp i deres jobsøgning. 49 procent synes derimod, at coachen ingen forskel gjorde under jagten på arbejde.

Trods de arbejdsløses blandede oplevelse af ordningen, er holdningen klar hos KL:

- Den personlige jobformidler til de akutledige er en god ordning, som vi gerne ser videreført, siger Jakob Jensen, som er chefkonsulent i afdelingen for arbejdsmarked og erhverv i KL.

Dagens Gossip