Rwander skal udleveres for folkedrab

De rwandiske myndigheder begærede manden udleveret i februar 2012 til strafforfølgelse for blandt andet folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med myrderierne i Rwanda i 1994. Manden, der er etnisk hutu, er i hjemlandet anklaget for at tage del i drab på adskillige tutsier under folkedrabet, der fandt sted i april 1994.

Det var Justitsministeriet, der oprindeligt bestemte, at rwanderen skulle udleveres. Den afgørelse indbragte han for domstolene, da han mener, at han vil være i fare for forfølgelse og tortur i hjemlandet, lige som han har hustru og mindreårige børn i Danmark og ikke forventer at kunne få en retfærdig rettergang i Rwanda.

To retsinstanser herhjemme har dog nu fastslået, at udleveringen er lovlig.

»Landsretten har på alle væsentlige punkter tilsluttet sig afgørelserne fra Ju­stitsministeriet og Retten i Roskilde. Grundlaget for landsrettens prøvelse af Justits­ministeriets afgørelse har omfattet mængder af materiale om blandt andet rwandiske rets­regler, oplysnin­ger fra rwandiske myndigheder, domme og andre dokumenter fra nationale og internatio­nale dom­stole, oplysninger fra uafhængige menneskerettighedsorganisationer og informa­tioner, som er fremkommet i medierne mv.,« skriver Østre Landsret i en pressemeddelelse.

Landsretten finder således ikke, at en udlevering vil »indebære en kræn­kelse af den minimumsstandard, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6«, der handler om retten til retfærdig rettergang.

Omkring 800.000 mennesker mistede livet i løbet af 100 dage ved folkedrabet i Rwanda.

Dagens Gossip