S afviser kritik af ligelønspolitik

Den konkluderer, at det går langsomt fremad med ligelønnen, og det er ikke godt nok, lyder det fra Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff (S).

»Det er ikke imponerende. Det bekræfter mig i, at ligestilling ikke kommer af sig selv, og at vi ikke bare kan læne os tilbage og se til, som man gjorde under den borgerlige regering,« siger han.

Den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene på hele arbejdsmarkedet ligger på mellem 13 og 17 procent i mændenes favør, fremgår det af SFIs rapport. Og tager man højde for, at mænd og kvinder typisk har forskellig uddannelsesbaggrund, vælger erhverv i forskellige sektorer og har forskellige job, så er der et løngab på mellem 4 og 7 procent.

Rasmus Horn Langhoff understreger, at tallene gælder perioden under den tidligere regering. Han kan ikke godkende kønsforsker ved RUC, Karen Sjørups, kritik af, at den nuværende regering ikke har gjort det store for at ændre på forholdene.

»Mig bekendt har de intet gjort,« siger hun, men det passer ikke, mener ligestillingsordføreren.

»Et af årsagerne til problemet (med manglende ligeløn, red.) er, at barselsorloven bliver fordelt så skævt, det sætter kvinder i en dårligere situation over for deres arbejdsgivere. Hvis man vil løse det problem, er man også nødt til at se på den skæve fordeling af barselsorloven. Og det er også det regeringen, har gjort ved at gå ind og give en økonomisk håndsrækning til de familier, der vil fordele orloven mere lige,« forklarer Rasmus Horn Langhoff med henvisning til den barselsbonus, regeringen vil indføre i stedet for øremærket barsel.

Spørgsmål: Hvis mere orlov til mænd er et vigtigt redskab i forhold til at sikre ligeløn, havde det vel været mere effektivt at holde fast i øremærket barsel?

»Det er ligestilling, der ligger os meget på sinde, og her er ligeløn en væsentlig del, lige såvel som det er en væsentlig del at sikre, at begge forældre kan få tid med barnet. Målet er at få brudt op i det kønsopdelte arbejdsmarked, og det kan man blandt andet gøre ved give en økonomisk kompensation, så forældre kan fordele barslen mere lige,« forklarer Rasmus Horn Langhoff.

Han vil dog ikke garantere, at ligelønsstatistikken nødvendigvis har ændret sig, når den næste opgørelse kommer.

»Jeg håber, at de initiativer, vi har sat i gang, kan betyde, at tallene vil se pænere ud om to år eller fire år. Og så kan man jo se, om denne regerings politik har virket, eller om der skal mere til,« siger han.

Dagens Gossip