S og SF i København vil give riges sundhedspleje til udsatte

Hun vil i stedet lade besøgene gå til de svageste.

»Nogle ressourcestærke forældre behøver ikke helt så mange besøg som i dag. Det er hyggelige og rare besøg, men ikke noget, de akut har brug for. Derimod vil det gøre en forskel for de udsatte familier. Jeg ved godt, det er kontroversielt at tage noget fra nogen og give det til andre. Men jeg tror på, at alle vinder«, siger Anne Vang til avisen.

Cirka 20 procent af alle familier udsatte eller sårbare ifølge Sundhedsstyrelsen, og børn fra de familier risikerer allerede inden skolestart en dårlig start på livet.

Børne- og ungdomsborgmesteren har derfor sammen med Trine Schaltz fra SF lavet et udspil med ni forskellige indsatspunkter.

De to partier vil blandt andet tilføre nye penge og omfordele sundhedsplejen, så ressourcestærke mister hjemmebesøg efter barnets 8. levemåned.

50 procent af det samlede budget til det såkaldte halvandenårs besøg skal således gå til de 20 procent mest udsatte familier.

»Det er en fornuftig idé, når vi ser det i lyset af, hvad vi i stedet kan bruge pengene til«, siger Trine Schaltz.

Kommunen skal samtidigt fire gange om året sende sundhedsplejen en liste over børn, der ikke er i dagtilbud, så sundhedsplejerskerne kan tage fat i forældrene – og opdrage dem til at blive gode forældre.

»Mange børn har et for dårligt sprog og for dårlige sociale kompetencer, når de begynder i skole, fordi forældrene isolerer sig og er dårlige forældre. De skal lære at være gode forældre«, siger Anne Vang.

De Konservatives Rasmus Jarlov (K) kalder forslaget totalitært.

»Vi er ved at nå grænsen for, hvad kommunen skal. Selvfølgelig kan man opnå chancelighed, hvis man placerer alt ansvar for børns opvækst og opdragelse hos kommunen, så ingen vil være handikappede af forældrene. Men sådan et samfund ønsker vi ikke,« siger han til Politiken.

Dagens Gossip