S og V beskylder hinanden for socialt svigt

Det fastslår Socialdemokraternes socialordfører Maja Panduro (S) efter kritik fra Venstre, der mener, at regeringen bør gøre mere for at hjælpe børn af forældre med højst en grundskoleuddannelse til at få en uddannelse.

»Det er ’flot, at man skal høre dette fra Venstre, når vi kun har haft ansvaret i halvandet år, og når vi allerede har lavet en lang række initiativer for at hjælpe chancerne for de her børn,« siger Maja Panduro med henvisning til, at SRSF-regeringen endnu ikke har haft så lang tid ved magtens bordende.

»Men jeg hilser da velkommen, at Venstre nu er begyndt at interesse sig for problemet, der går tilbage til 2004, da netop Venstre havde magten. Det er et historisk svigt, som vi nu må rette op på,« lyder det videre fra Socialdemokraternes socialordfører.

Information skriver mandag, at andelen af 25-årige børn af forældre med højst en grundskoleuddannelse, der har fuldført en ungdomsuddannelse, siden 2004 er faldet med hele syv procentpoint til 52 procent i 2012 ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det fik Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo (V) til at rette en hård kritik af regeringen, der »har svigtet på området« og »har stirret sig blind på uddannelse som en enkeltsag for at øge ligheden i det danske samfund«.

Han foreslår, at socialminister Karen Hækkerup (S) skal arbejde tættere sammen med børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), så man sikrer en bedre koordinering af den sociale indsats.

Dagens Gossip