S ser gerne flere svage unge på efterskolerne

»Der er ingen tvivl om, at efterskolerne gør det rigtig godt. Det er simpelthen fremragende for de unge, der kommer på efterskole, at de både bliver modnet og dannet som menneske, og samtidig får et fagligt udbytte. Der er mulighed i de rammer, efterskolerne giver, at få lukket nogle af de faglige huller, man kan have med fra folkeskolen,« siger børne- og undervisningsordfører Troels Ravn (S).

»Når efterskolerne melder ud, at de er parate til at løfte et større socialt ansvar og tage en større del af de elever, der kan have faglige problemer, er det en interessant udmelding,« siger han.

Troels Ravn erkender dog, at økonomien er en stor forhindring i forhold til at få flere unge, der har brug for et fagligt løft, på efterskole.

»Der er en relativ høj forældrebetaling på efterskolerne. Selv om vi har en pulje til de familier, der umiddelbart ikke er så stærke økonomisk, så vil man ikke væsentligt kunne forhøje andelen af elever fra de økonomisk dårligst stillede familier,« siger Troels Ravn.

Der er udsigt til, at erhvervsuddannelserne skal reformeres til efteråret, og her er 10. klassernes rolle ifølge børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) også på dagsordenen.

Dagens Gossip