S vil have åbenhed om partiers støttemillioner

Socialdemokraternes partisekretær, Lars Midtiby (S), påpeger, at der de seneste år er »opstået en voksende mistillid« i befolkningen over for pengestrømmene mellem organisationer, virksomheder og politiske partier, og erklærer sig på den baggrund klar til at forhandle om partistøttereglerne.

»Vi mener, at der er behov for at se på reglerne. De har mere end 20 år på bagen og var egentlig ret progressive for 20 år siden, men nu er det tid til, at man reviderer dem for at sikre mere åbenhed,« siger Lars Midtiby.

Danmark har de seneste år fået kritik fra både Europarådets anti-korruptionsenhed, Greco, og Transparency International for ikke at sikre en større grad af gennemsigtighed om millionstøtten til enkeltpolitikere og de politiske partier.

Ifølge partistøttereglerne, som stammer fra 1995, behøver partierne ikke at oplyse, hvilket beløb virksomheder, interesseorganisationer eller enkeltpersoner overfører til politikerne. Desuden sikrer reglerne, at beløb under 20.000 kroner ikke behøver at blive offentliggjort.

Inden de eventuelle forhandlinger vil Socialdemokraterne ikke låse sig fast på, hvordan reglerne præcist skal indrettes, men partisekretæren mener, at de konkrete beløb skal frem i lyset.

»Ja, det er naturligt, at det er noget af det, der skal indgå i drøftelserne. Der er ikke nogle ting, som vi på forhånd udelukker og siger: Det vil vi ikke være med til at diskutere. Vi er åbne over for at se på hele pakken for at sikre øget åbenhed,« siger Lars Midtiby.

Han tror på en bred politisk aftale om en ny partistøttelov inden næste valg.

»Jeg tror, at der er en almindelig erkendelse af, at de danske regler ikke er helt opdaterede. At man for eksempel kan lave en indsamlingsforening, og dermed undgå at oplyse, hvem der egentlig har samlet penge ind til partierne, er med til at skabe mistillid. Det duer ikke, og det er med til at skabe myter,« siger han.

Dermed tegner der sig et flertal i Folketinget for at ændre reglerne. Den gældende aftale blev indgået mellem Socialdemokraterne, de Radikale og de Konservative, men inden valget i 2011 opsagde de Radikales leder, Margrethe Vestager (R), forliget. Dermed kan regeringen i princippet indgå et nyt forlig med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som flere gange har opfordret de største partier til at offentliggøre støttebeløbene. Men regeringspartierne foretrækker et bredt forlig, der inkluderer Venstre, så en ny aftale ikke bliver rullet tilbage, hvis magten skifter efter næste valg.

Venstre afviser ikke at ændre loven, men kræver, at et nyt regelsæt også skal forholde sig til den indirekte støtte til partierne. Som eksempel nævner Venstres næstformand, Kristian Jensen (V), den såkaldte »Skævt«-kampagne fra fagforbundet 3F, som, han mener, var et direkte angreb på den tidligere VK-regering og dermed skjult støtte til Socialdemokraterne.

»Hvis den indirekte støtte fra fagbevægelsen også kommer med, og vi får et system, hvor det enkelte medlem af en fagforening skal melde til og ikke fra i forhold til partistøtte, så er vi klar til at lave en ændring,« siger Kristian Jensen til Berlingske.

Socialdemokraterne udelukker ikke idéen på forhånd, men sætter spørgsmålstegn ved, hvordan det skal udmøntes i praksis. Det er dog meget enkelt, mener Kristian Jensen.

»Det skal gøres på præcis samme måde, som når vi låner Dansk Arbejdsgiverforenings kursuscenter. Så opgør de værdien. Så selvfølgelig kan det gøres op,« siger han med henvisning til, at det fremgår af både Venstres, de Konservatives og de Radikales partiregnskaber, når de har benyttet DAs kursusfaciliteter.

Regeringen har foreløbigt bedt Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S), om at stille sig i spidsen for et udredningsarbejde om partistøttereglerne i andre lande.

Dagens Gossip