S vil lytte til DFs konsulentudrensning

Dansk Folkepartis "tilbud" til regeringen om at lægge stemmer til at finansiere en forlængelse af dagpengeperioden ved at spare på konsulenter, bliver umiddelbart budt velkommen af Socialdemokraterne.

Partiets arbejdsmarkedsordfører har noteret sig, at Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl, agter at foreslå massive nedskæringer i statens brug af eksterne konsulenter som et middel til at finansiere en tilbagerulning af dagpengeperioden fra to til fire år.

- Det er altid interessant, når nogen kommer med forslag til, hvor man kan finde penge. Men de bliver ligesom alle andre inviteret til finanslovsforhandlinger, og der kan de jo komme med forslag til finansiering, og hvor de vil bruge penge. Så vil finansministeren vurdere, hvem der skal forhandles finanslov med, siger Leif Lahn Jensen.

Ifølge de senest tilgængelige tal kostede eksterne konsulenter staten fire milliarder kroner i 2009. Dermed skal knap en fjerdedel af konsulentarbejdet skæres fra for at finansiere en ny dagpengeperiode på fire år, der ifølge Beskæftigelsesministeriet ville koste 800 millioner kroner.

Hos Danmarks Jurist- og Økonomforbund, der organiserer mange af de konsulenter, som Dansk Folkeparti vil gøre arbejdsløse, kalder formand for Overenskomstforeningen Lars Qvistgaard forslaget for useriøst.

- Det er for nemt og for simpelt. Når det offentlige bruger penge på konsulenter, er det jo fordi, der er en opgave, der skal løses. Der kan man ikke bare slå en streg over og sige, at de penge skal man ikke bruge. Det får betydning for udviklingen af den offentlige sektor. Så må Dansk Folkeparti jo også forholde sig til, hvad det betyder for kvaliteten, siger han.

Dagens Gossip