Så lidt får du ud af afgiftslettelserne

Det er ikke nogen stor gavebod regeringen og det øvrige folketing har foræret de danske familier med lettelserne af afgifter på øl og sodavand.

De lavere afgifter vil sænke inflationen, og det vil give de danske familier en besparelse, men kun i begrænset omfang. Mere præcist vil en typisk dansk børnefamilie spare cirka 220 kr. om året, hvis den fastholder det forbrug, som de har i dag. Fra 2014 vil den årlige besparelse vokse med yderligere 150 kr.

Det viser beregninger som Nykredit har lavet på baggrund af søndagens delaftale om en vækstplan for Danmark.

Aftalen betyder, at der sker en fuld afskaffelse af sodavandsafgiften, mens ølafgiften sættes ned. Sodavandsafgiften bliver først sat ned fra 1. juli og i år og næste år fjernes den helt. Hvis de lavere afgifter slår fuldt igennem på forbrugerpriserne vil det betyde, inflationen vil blive sænket med 0,12 pct. her fra sommer og yderligere 0,09 pct. næste år.

Men afgiftslettelserne vil ikke kunne ses særligt tydeligt i familiernes budgetter. En typisk familie bruger ifølge den seneste forbrugerundersøgelse fra Danmarks Statistik 4.380 kr. om året på øl, sodavand og mineralvand. Og besparelsen fra dykket i inflationen vil ikke kunne mærkes specielt meget.

Danske Bank udsendte tidligere i dag en beregning, som viser, at de danske familier fra 2014 vil spare omkring 600 kr. om året, fordi afgifterne bliver sat ned.

Dagens Gossip