Så meget får flygtninge i offentlig støtte

I en rapport fastslår Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), at den nye integrationsydelse til flygtninge er så lav, at nogle flygtninge ikke får råd til tre måltider mad om dagen.

Læs her mere om integrationsydelsen:

* Ydelsen har til formål at gøre Danmark til et mindre attraktivt land for asylansøgere. Aftalen blev indgået mellem Venstre-regeringen, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i efteråret 2015.

* Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte kommer på integrationsydelse. Det samme gør danskere, der har boet i udlandet i mindst syv af de sidste otte år.

* Beløbet varierer alt efter familiens størrelse og familiemedlemmernes alder.

* Enlige uden børn vil modtage 5945 kroner om måneden før skat i integrationsydelse. Til sammenligning udgør den månedlige kontanthjælp for enlige uden børn 10.849 kroner før skat.

* Et ægtepar over 30 år med børn vil modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden. Til sammenligning udgør den månedlige kontanthjælp 28.832 kroner før skat.

* Udlændinge kan få en såkaldt sprogbonus på 1500 kroner om måneden, hvis de består sprogprøven Dansk 2.

* Personer, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 1. september i år er allerede omfattet af integrationsydelsen.

* Regeringen forhandler med DF, K og LA om at udvide det til at gælde alle, der ikke har haft lovligt ophold i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år.

Kilder: Casa, Integrationsministeriet

Dagens Gossip