Så stor er finanskrisens regning til Danmark

Finanskrisen har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Den samlede økonomi i den offentlige sektor er forværret med knap 250 milliarder kroner siden 2008, og ved udgangen af 1. kvartal lå den offentlige nettogæld på 131,5 milliarder kroner, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det kan ses i forhold til, at den offentlige sektor havde en nettoformue på 112,6 milliarder kroner lige inden krisen.

»Udviklingen skyldes først og fremmest, at krisen har fået de offentlige udgifter til blandt andet arbejdsløshedsunderstøttelse til at vokse, mens skatteindtægterne er faldet. Gælden faldt dog en smule i 1. kvartal 2013,« konstaterer Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank.

Han vurderer dog, at bedringen bliver en kort fornøjelse, fordi faldet primært skyldes kursændringer på statsobligationer. Og uden en ekstraordinær indtægt på 4 milliarder kroner fra fremrykkede indbetalinger af afgift på kapitalpension ville underskuddet have været endnu større.

Jacob Graven forventer, at der i de kommende år vil være fortsat underskud på de offentlige finanser, fordi den økonomiske vækst er svag. Men sammenlignet med andre lande er den offentlige gæld i Danmark stadig lille, og derfor opfattes Danmark af mange investorer som såkaldt sikker havn, hvor investeringer i finansielle uvejr kan placeres sikkert i f. eks. obligationer.

Dagens Gossip