Sådan bliver Danmark mere produktiv

Regeringen nedsatte produktivitetskommissionen 20. marts 2012 for at uafhængige eksperter og særligt sagkyndige kunne komme med konkrete anbefalinger til, hvordan produktiviteten i Danmark bliver styrket.

I sin anden rapport anbefaler kommissionen blandt andet, at:

* Lovgivningen om arbejdsmarkedsklausuler (for eksempel konkurrence- kunde- og jobklausuler) skærpes, så virksomhedernes muligheder for at at bruge klausuler begrænses.

* Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt, så det bliver lovligt at etablere større butikker i Danmark.

* Togdriften på flere regionale og intercity-jernbanelinjer sendes i udbud.

* Kommunerne forpligtes til at inddrage konkurrencemæssige hensyn i forbindelse med planlægningen af detailhandel.

* Apotekerloven liberaliseres, så der indføres fri etableringsret og kravet om farmaceutejerskab ophæves.

* Nationale produktstandarder så vidt muligt erstattes af internationale standarder.

* Den danske konkurrencelov bringes på niveau med bedste praksis blandt EU-landene.

* Antalsrestriktioner for taxilicenser og geografiske begrænsninger for taxikørslen fjernes - og der indføres effektiviseringskrav i reguleringen af priserne i taxi-branchen.

* Der indføres en grænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge på at behandle en byggesag - og hvis en bestemt type byggeri er blevet godkendt i én kommune, så er den automatisk godkendt i en anden kommune, hvis den ikke strider mod lokalplaner.

/ritzau/

Dagens Gossip