Sådan får du den laveste skat på pension

Men nu viser en beregning, at den nye pensionstype alderspension ender med den mest lempelige beskatning i forhold til både aktier, renter og pensioner med løbende udbetalinger. Det skyldes, at alderspension, som er en ny form for kapitalpension blot uden skattefradrag, ikke modregnes i de offentlige ydelser.

Beregningen er lavet af økonom Lars Kjeldgaard fra Danica Pension, som var et af de første selskaber til at markedsføre alderspensionerne. Og her er man bekymret over diskussionen om, hvorvidt det overhovedet kan betale sig at spare op til pension, fordi jo mere man sparer op til pension med løbende udbetaling, jo mere mindre får man udbetalt fra det offentlige i form af folkepension, ældrecheck, boligydelse, varme- og helbredstillæg osv.

Omregnet til en effektiv skat, så kan den ifølge en analyse fra brancheforeningen Forsikring & Pension komme helt op på 172,9 procent for lav- og mellemindkomstgrupper.

Danicas regnestykke bekræftes af adminstrerende direktør og aktuar Søren Andersen fra rådgivningsvirksomheden Invensure.

»Det ser rigtigt ud, og for mig er den vigtigste pointe, at det er uhensigtsmæssigt, at man laver så dårligt et incitament til opsparing for de lavere lønnede. I deres tilfælde er det en fordel at lave aldersopsparing. Den bliver ikke modregnet i de offentlige ydelser, så netto er den fornuftig,« siger han.

Mens den effektive skat på alderspension er nede på 25,5 procent, så vil den for aktier og renteindtægter udgøre henholdsvis 45 og 62,5 procent. I år og næste år er der mulighed for at indbetale skatten på sin kapitalpension til en fordelagtig sats på 37,3 procent frem for de normale 40 procent. Dermed bliver den omdannet til en alderspension, som er skattefri ved udbetaling. Alternativt fastfryses den nuværende kapitalpension på dens nuværende niveau uden mulighed for yderligere indbetalinger med fradrag.

Men inden man omdanner sin kapitalpension, skal man overveje nogle faktorer, påpeger Søren Andersen.

»For de fleste er det en god ide, men det kan også være en dårlig ide. Man skal undersøge, om man skal opgive en rentegaranti i forbindelse med omlægning. Og hvis man gør det, så skal man sikre sig, at man får den rette betaling for det. Så skal man være opmærksom på gebyrer ved at omlægge, og hvis det svarer til besparelsen, så er det ligegyldigt. Og endelig skal man være opmærksom på, hvilke omkostninger man betaler fremover,« siger han.

Lars Kjeldsgaard har regnet på effektive reale beskatningsprocenter, og det er forudsat, at personen kun betaler bundskat.

For aktiernes vedkommende er aktieindkomsten under 48.300 kroner om året og beskattes derfor med nominelt 27 procent.

Rate- og livsvarig pension udbetales over 17 år, og indkomstskatten er den samme ved indbetaling og udbetaling.

»Alle kan blive enige om, at der er massive problemer med incitamentstrukturen i forhold til at få danskerne til at spare op til pension. Og det skal der gøres noget ved. Men allerede i dag kan det altså betale sig for lavindkomstgrupper at spare op på en pension – hvis de altså gør det rigtigt,« skriver Lars Kjeldgaard i forbindelse med beregningerne.

Dagens Gossip