Sådan ser den nye folkeskoleaftale ud

Hovedindholdet i den nye folkeskoleaftale er:

En gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag.

Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse.

Eleverne får engelsk fra 1. klasse.

Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse.

Håndværk og design bliver nyt fag. Det erstatter sløjd og håndarbejde.

Hjemkundskab fornys til madkundskab.

Der kommer et nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv.

Flere valgfag fra 7. klasse.

Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.

Øget forældreindflydelse og elevinddragelse.

Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen.

Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen.

Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence - svarende til linjefag - i de fag, de underviser i.

Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen.

Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer.

Korps af læringskonsulenter.

Nyt Råd for Børns Læring.

En række regelforenklinger af folkeskoleloven, så kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen.

KILDE: Undervisningsministeriet

Dagens Gossip