Sådan ser den ud: Folkeskole-reform på plads

* Elever til og med 3. klasse får 30 timer, 4.-6. klasse får 33 timer og 7.- 9. klasse får 35 timer om ugen.

* Skoleeleverne skal have engelsk fra 1. klasse og tysk eller fransk fra 5. klasse.

* Der vil være en lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag.

* Der indføres lektiecaféer, hvor eleverne kan få hjælp til at lave deres lektier. Eleverne skal være på skolen i lektietiden, men de kan få andre tilbud, hvis de hellere vil lave lektier derhjemme.

* Der oprettes et nyt fag i håndværk og design, som skal erstatte sløjd og håndarbejde.

* Hjemkundskab fornys til madkundskab.

* Eleverne får flere valgfag fra 7. klasse.

* Der etableres et nyt nationalt videnscenter for historie og kulturarv.

* Der bliver ikke karakterer fra 4. klasse, som de borgerlige partier ellers har ønsket.

* Regeringens forslag om aktivitetstimer er heller ikke en del af aftalen.

* Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence - svarende til linjefag - i de fag, de underviser i.

* Folkeskolens afgangsprøver får større betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.

* Der etableres et korps af læringskonsulenter.

* Der bliver et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer.

* Der kommer øget forældreindflydelse og elevinddragelse.

* Der laves en række regelforenklinger af folkeskoleloven, så kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen.

* Den nye folkeskolereform kan først træde fuldt i kraft efter et folketingsvalg, hvis De Konservative ikke tilslutter sig aftalen.

(Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning)

/ritzau/

Dagens Gossip