Sådan ville vælgerne stemme i dag

Sådan fordeler stemmerne sig på partierne:

Regeringssiden står til 79 mandater, mens oppositionen står til 96. De sidste fire pladser i Folketinget er til Grønland og Færøerne.

(Tallene i parentes angiver forskellen i procent fra folketingsvalget 15. september 2011. Den maksimale usikkerhed på denne måling er på +/-2,8 procentpoint.)

* Socialdemokraterne: 38 mandater, svarende til 21,5 procent (-3,3)

* Det Radikale Venstre: 16 mandater, svarende til 9,1 (-0,4)

* Det Konservative Folkeparti: 8 mandater, svarende til 4,5 (-0,4)

* Socialistisk Folkeparti: 8 mandater, svarende til 4,3 (-4,9)

* Liberal Alliance: 9 mandater, svarende til 5,4 (+0,4)

* Kristendemokraterne: 0 mandater, svarende til 0,5 (-0,3)

* Dansk Folkeparti: 29 mandater, svarende til 16,2 (+3,9)

* Venstre: 50 mandater, svarende til 28,5 (+1,8)

* Enhedslisten: 17 mandater, svarende til 9,5 (+2,8)

* Øvrige: 0 mandater, svarende til 0,6 (+0,6)

Voxmeters politiske meningsmåling baserer sig på telefoninterview gennemført i perioden i uge 3 2014 (13.-19. januar) med 1035 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.

Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Cirka 20 procent af de adspurgte var i tvivl om partivalg, ville ikke stemme, stemme blankt eller var ikke stemmeberettigede.

Dagens Gossip