Sag om randzoner presser minister i defensiven

Det fastslår fødevareminister Mette Gjerskov (S), der mener, at Venstre og Dansk Folkeparti, der står bag samrådet, er godt i gang med at drukne randzonerne i politisk fnidder »med deres evige spørgsmål«.

»De går i den grad efter at finde en eller anden sten i en sko i stedet for at prøve at koncentrere sig lidt om landbrugets fremtid. De sidder og ævle-bævler om en lov, som de selv har indført. Jeg synes, det er fuldstændigt ude af proportioner, og at det ærlig talt ikke er særlig fremadrettet. Jeg har fremlagt alle informationer,« understreger Mette Gjerskov inden samrådet.

Venstre og Dansk Folkeparti mener, at hun været så uklar i sine svar på de efterhånden mange spørgsmål, der har rejst sig i kølvandet på etableringen af randzoner og kompensationen for disse til landbruget, at det trækker op til en uvildig undersøgelse af fødevareministerens håndtering.

I flere omgange har Mette Gjerskov henvist til et EU-dokument, som skulle garantere, at alle landmænd kompenseres af EU for at undlade dyrkning i randzonerne, når først vandplanerne er helt på plads. Men under det seneste samråd i Fødevareudvalget kom det frem, at 10-20 store landbrug givetvis vil gå glip af kompensation for samlet set 600.000-700.000 kroner, fordi de rammer et såkaldt støtteloft fra EU.

Spørgsmål: Hvad er din besked til disse 10-20 store landbrug inden samrådet?

»Det er sådan, at den støtteordning, vi kan lave, betyder, at hver enkelt landmand højest kan få 56.000 kroner i støtte. I gennemsnit har landmændene søgt cirka 2.400 kroner for randzonerne. Der er nogle få, der rammer helt op i det her meget høje loft på over 50.000 kroner. Det kan jeg simpelthen ikke lovligt støtte ud over det loft, der er lagt fra EU. Dem kan jeg ikke gøre noget for. Men de får selvfølgelig grundløbet på op til de 50.000 kroner«.

Loven om randzoner trådte i kraft 1. september 2012 og indebærer, at landmændene skal udlægge 10 meter brede randzoner langs 25.000 kilometer vandløb. I randzonerne må landmændene ikke gøde eller dyrke jorden.

Dagens Gossip