Sareen om ligestilling: Det har vi gjort

Spørgsmål: Hvilke fremskridt mener du, der er sket på ligestillingsområdet i din ministertid?

Manu Sareen: Jeg vil fremhæve fem resultater:

- Om en måned træder en unik dansk model for flere kvinder i toppen af erhvervslivet og i offentlige virksomheder i kraft. Efter årtiers snak om, hvordan vi skal få flere kvinder i toppen, har regeringen gennemført en ny lov, der forpligter virksomhederne til at få flere kvinder i både ledelse og bestyrelser.

- Vi har netop fremlagt en helt ny strategi for, hvordan det offentlige kan arbejde konkret med ligestilling i alt fra ældrepleje til uddannelsesområdet. Det handler om, at kommunerne skal målrette kerneydelserne, alt efter om modtagerne er kvinder eller mænd. Fremover vil der også være en helt konkret forpligtelse til, at alle ministerier aktivt skal forholde sig til, om deres lovforslag har forskellige konsekvenser for mænd og kvinder - og i givet fald hvilke.

- Finanslovsaftalen fra i sommer gav indsatsen mod menneskehandel et markant konkret løft.

- Regeringen er klar med lovforslag om barselsfond for selvstændige.

- Der er nedsat et udvalg om mere barsel til fædre. Udvalget skal til sommer give regeringen det bedst mulige grundlag at træffe beslutning på, så vi vælger den model, der er den bedste for familierne, samfundet og ligestillingen mellem mænd og kvinder.

 

Dagens Gossip