Satspuljepenge skal redde udsatte børn

Som et led i en ny satspuljeaftale for 2013 er alle partier i Folketinget minus Enhedslisten blevet enige om at afsætte 268 millioner kroner til en samlet indsats, der skal beskytte børn mod overgreb, oplyser Socialministeriet.

Partierne er blevet enige om udmøntningen af mere end 700 millioner satspulje-kroner over de næste fire år.

Aftalen, som blev indgået fredag eftermiddag, viser, at der afsættes i alt cirka 360 millioner kroner til udsatte børn og unge. Heraf er der afsat 268 millioner kroner til en samlet indsats, der skal sikre en langt bedre beskyttelse af børn mod overgreb.

Hovedpunkterne i de nye initiativer er:

* Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

* Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.

* Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.

* Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats.

På handicapområdet er satspuljepartierne enige om at forbedre mulighederne for indgreb over for domfældte udviklingshæmmede for at forhindre, at de begår ny kriminalitet.

Satspuljepartierne er herudover enige om at afsætte godt 51 millioner kroner til udsatte voksne.

Området omfatter blandt andet en strategi for udsatte grønlændere og deres børn, en styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats samt penge til en pulje til nødovernatning for hjemløse i de kolde vintermåneder.

Dagens Gossip