Seks københavnske kirker lukkes

De seks kirker, som skal nedlægges, er Samuels Kirke, Blågårds Kirke, Utterslev Kirke, Bavnehøj Kirke, Absalons Kirke og Gethsemane Kirke.

Allerede i foråret 2012 besluttede Københavns Stift, at 16-17 kirker skulle lukkes, men i februar i år sænkede stiftsrådet i København antallet til 14 kirker. De kirker, der blev indstillet til lukning, fik i første omgang lov til at komme med indvendinger og kommentarer til stiftsrådets beslutning, men i sidste ende har det været op til kulturministeren og Kulturministeriet at træffe den endelige afgørelse om lukninger, fordi det samtidig også bliver nødvendigt at lukke eller sammenlægge indtil flere sogne.

I første omgang lå opgaven hos Kirkeministeriet og kirkeminister Manu Sareen (R), men kulturminister Marianne Jelved fik overdraget opgaven med at stå for den endelige beslutning om at lukke kirkerne, da han tidligere på sommeren erklærede sig inhabil i sagen om masselukning af kirker i København.

De kommende lukninger er definitive, dog kan kirkene vælge at gå rettens vej.

BNB

Dagens Gossip