Seksuel vold mod indiske piger eksploderer

Lægerne måtte operere et lys og en flaske hårolie ud af hendes lille krop få måneder efter, en anden voldtægtssag havde rystet landet.

Dengang var en ung kvinde blevet gruppevoldtaget og misbrugt med et jernrør af seks mænd i en bus. Hun døde senere af sine kvæstelser.

Selvom begge tilfælde er særdeles barbariske, er de ikke enestående, viser en ny rapport fra Unicef. Den peger på, at antallet af anmeldte børnevoldtægter i Indien er steget med 336 procent fra 2001 til 2011, og det skyldes ifølge organisationen ikke alene, at der er kommet større fokus på problemet. Ifølge rapporten bliver et stigende antal indiske børn hvert år udsat for seksuel vold som berøringer, voldtægter og seksuel tiltale, og millioner af piger bliver misbrugt og udnyttet. Dertil kommer store mørketal.

»Problemet er sandsynligvis meget større, for meget seksuel vold bliver holdt skjult,« fastslår Karin Aaen, der er informationschef i Unicef Danmark.

»Det er svært at sige, hvad den store stigning skyldes. Men vi ved, at i samfund, hvor børn - især piger - har en lav status og en lav værdi i samfundet, er der større sandsynlighed for at blive misbrugt seksuelt. Så føler nogle mænd, at de har ret til at udøve magt over kvinder og piger, også seksuelt. Hvis de så oven i købet ved, at det sjældent kommer frem i lyset, så føler de, at trygt kan gøre det,« forklarer hun.

Netop de patriarkalske familiemønstre, hvor det i høj grad er slægten, der bestemmer over kvindernes seksualitet, kan forklare det store antal overgreb mod både piger og kvinder, medgiver Stig Toft Madsen, der er seniorforsker med særlig stor interesse for Indien ved Nordisk Institut for Asienstudier under Københavns Universitet.

Men også opdelingen i sociale kaster spiller ind, vurderer han.

»En meget stor del af voldtægter i Indien begås af ældre mænd mod unge, fattige piger af en lavere kaste. Tit er det ofte grupper af mænd, viser en undersøgelse fra det nordlige Indien,« forklarer Stig Toft Madsen.

Han peger på, at mange familier aldrig anmelder overgrebene mod deres døtre, fordi de frygter, at det vil falde tilbage på familien selv og den enkelte pige.

»Folk går sjældent til politiet. Tit tier familien om seksuelle overgreb begået mod piger for at beskytte pigernes renommé, så de senere kan blive afsat på ægteskabsmarkedet. Familierne går ikke efter at få opklaret forbrydelserne, de beskytter barnets tarv i den forstand, at de opfatter det som et spørgsmål om, hvordan det vil påvirke hendes fremtidsudsigter, hvis det bliver anmeldt«.

Men det hensyn er særdeles misforstået, hvis man skal problemet til livs, siger Karin Aaen. Hun peger på, at problemerne skal frem i lyset, så der kommer fokus på, hvordan man kan stoppe overgrebene, og så de skyldige vil blive straffet.

Det er der heldigvis god sandsynlighed for, vurderer Stig Toft Madsen.

»I Indien er der et rimeligt demokratisk og åbent system, og det kan lede til ændringer i lovgivningen og adfærd. Alle aktører har været nogenlunde enige om, at der skulle ske en lovændring efter voldtægtssagen i bussen. Det har ført til en ny lovgivning, som både er blevet støttet fra politisk og juridisk hold og fra de folkelige bevægelser«.

Dagens Gossip