Sen skolestart giver mindre kriminalitet

»Det vil være et udtryk for lave ambitioner på daginstitutions- og uddannelsesområdet, hvis vi foretog så stort et indgreb udelukkende for at sænke en i forvejen lav kriminalitet. Derudover vil det også blive dyrt i tabte skatteindtægter, da en senere skolestart medfører kortere tid på arbejdsmarkedet,« siger professor Helena Skyt Nielsen fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Resultaterne er ifølge Aarhus Universitet bemærkelsesværdige, fordi tidligere forskning stort set ikke har kunnet påvise langvarige effekter af sen skolestart. Dog har norske undersøgelser vist, at sen skolestart beskytter mod teenagegraviditet.

I stedet for at indføre sen skolestart, bør man imidlertid sætte ind med en større indsats før skolen, så flere børn kan blive skoleparat, vurderer professor Michael Rosholm, leder af Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at amerikanske undersøgelser viser, at en førskole-indsats styrker ressourcesvage børns præstationer i skolen og siden deres karriere og lønniveau i samfundet.

»Vi har en kraftig mistanke om, at de børn, som forlader uddannelsessystemet med for få kompetencer til at uddanne sig yderligere er de samme børn, som startede deres skolegang uden at være helt læringsparate,« siger Michael Rosholm.

Dagens Gossip