SF åbner for ændring af lømmelpakken

»Det er en af de måder, hvor man kan gøre det her lidt mere sikkert. Jeg er jo i hvert fald optaget af, at folk, der er i god tro, kan gardere sig imod at blive udsat for sådan noget,« siger hun til Information.

Chefjurist ved den borgerlig-liberale tænketank CEPOS Jacob Mchangama udsendte torsdag et notat, hvor han anbefaler en sådan ændring af politiloven.

Af notatet fremgår, at det er »særdeles tvivlsomt«, om de gældende regler er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I henhold til politiloven kan politiet frihedsberøve forsamlingsdeltagere, der »giver anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed«. Det kan ske, selv om politiet ikke har udstedt et påbud, end ikke mundtligt, mod den aktivitet, der vurderes at udgøre en fare, hvilket ifølge Jacob Mchangama ikke synes at være i overensstemmelse med en række domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Da lømmelpakken i 2009 blev vedtaget under den tidligere VKO-regering, var det under modstand fra de daværende oppositionspartier. Jacob Mchangama påpeger i notatet, at partierne dengang fremsatte et ændringsforslag, der blandt andet indebar, »at der forud for en præventiv anholdelse skal være begået en strafbar handling eller foreligge et påbud fra politiet, som efterfølgende er blevet overtrådt«. Og selv om SRSF-regeringen har valgt at bibeholde lømmelpakken, er Karina Lorentzen altså fortsat skeptisk over for muligheden for masseanholdelser uden forudgående påbud.

»Jeg synes, vi fordomsfrit skal diskutere, hvad der skal til for at højne retssikkerheden på det her område. Og påbuddet er en af vores gamle ideer, og jeg synes, man skal undersøge det nærmere, men der kan selvfølgelig også være andre løsninger på det her,« siger hun til Information.

Østre Landsret slog i januar 2012 fast, at politiets masseanholdelser af 905 demonstranter ved klimatopmødet i København i december 2009 var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da politiet ifølge domstolen ikke kunne bevise, at de pågældende demonstranter havde udgjort en fare.

I denne sag var en af problemstillingerne ifølge SFs retsordfører, »at man netop ikke sagde til folk, at nu skulle de flytte sig. Så jeg har noteret mig, at CEPOS gentager det her, og det er en tanke, vi kan lege med,« siger Karina Lorentzen.

Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper (Ø), kritiserede i gårsdagens udgave af Politiken justitsminister Morten Bødskov (S) for endnu ikke at have indkaldt til diskussion om lømmelpakken, som Enhedslisten og Liberal Alliance i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2011 blev stillet i udsigt. Det har justitsministeren nu udtalt i Politiken, at han vil gøre efter sommerferien.

Liberal Alliances retsordfører, Simon Emil Ammitzbøll (LA), forholder sig skeptisk til den udmelding.

»Regeringspartierne kan komme med alle mulige hensigtserklæringer i pressen, men spørgsmålet er, om de vil gøre, som de sagde før valget, eller om de endnu en gang vil ende med at lave løftebrud,« siger han til Information.

Dagens Gossip