SF: Adoptionsregler er ikke gode nok

Det siger formanden for Folketingets Socialudvalg, Anne Baastrup (SF), efter at Kristeligt Dagblad tirsdag har beskrevet den markante forskel på tilsynet med danskfødte og udenlandske adoptivbørn, selv om danske adoptivbørn ifølge undersøgelser har forøget risiko for at klare sig dårligt.

Anne Baastrup ser derfor frem til forhandlingerne i satspuljekredsen om et såkaldt post-adoptionsinitiativ senere på året.

»Reglerne er jo ikke gode nok, siden vi går i gang nu med at se, om vi kan finde nogle penge og gøre noget bedre,« siger hun.

Udvalgsformanden mener, at reglerne for tilsyn med danskfødte og udenlandske adoptivbørn skal være mere ensartede, men samtidig er det afgørende at finde en model, hvor man laver et »individuelt tilrettelagt tilsyn« over for det enkelte adoptivbarn.

»Man skal jo ikke lave tilsyn bare for tilsynets skyld, man skal lave tilsyn for barnets skyld, og der skal vi så have fastlagt, hvad der er nødvendigt. Jeg forventer, at vi sammen med de andre forligsordførere kan finde en model,« siger Anne Baastrup.

»Det, vi satser på, er, at forældre, der adopterer et barn, får den støtte og hjælp, som er nødvendig, for at de kan håndtere deres barn og give deres barn en god barndom,« siger hun.

Det er i dag de enkelte donorlande, der bestemmer reglerne for tilsynet med adoptivbørn. I tilfælde med thailandske børn får adoptivforældrene besøg af de sociale myndigheder efter henholdsvis to, fire og seks måneder, hvor der for danskfødte børn kun er et besøg efter et år.

Flere fagfolk med indsigt i adoptionsområdet kritiserer over for Kristeligt Dagblad, at der ikke er større opmærksomhed omkring de danskfødte adoptivbørn og at der ikke som minimum er nogenlunde ens regler for tilsyn med danskfødte og udenlandske adoptivbørn.

Der bortadopteres cirka 15-20 danskfødte børn om året.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra socialminister Annette Vilhelmsen (SF).

Dagens Gossip