SF går stadig ind for øremærket fædrebarsel

Regeringen har valgt at droppe sine planer om at reservere en del af forældreorloven til fædrene, selv om SF ifølge ligestillingsordfører Özlem Cekic (SF) kæmpede imod til det sidste.

»Sagen er, at der har ikke kunnet opnås enighed i regeringen om at indføre øremærket barsel. Men SFs holdning er den samme nu som før: Vi mener, at fædres ret til barselsorlov skal forbedres ved, at vi øremærker en del af barslen til dem,« siger hun i en skriftlig kommentar.

»Vi har bare måttet konstatere, at vi står alene blandt regeringsparti­erne, og at holdningsforskellene er så dybe, at der ikke kan opnås enighed,« fortæller Özlem Cekic.

I stedet for den øremærkede forældreorlov vil regeringen indføre en bonusordning, der giver familierne et økonomisk incitament til at sende fædrene på orlov. Det er en forbedring i forhold til de nuværende regler, erkender SF-ordføreren, men hun understreger, at partiet ikke har opgivet kampen for sine holdninger.

»SF vil fortsat arbejde for, at mænd på et tidspunkt kan få bedre barselsrettigheder ved hjælp af øremærket barsel, og vi håber, at fagbevægelsen og andre kræfter fortsat vil være med til at styrke og forbedre barselsmulighederne for mænd,« siger Özlem Cekic.

Dagens Gossip