SF håber på blød landing om dagpenge

I hvert fald foreslår et enigt redaktionsudvalg, der i løbet af natten til søndag har taget stilling til de ændringsforslag, der er kommet til landsmødeudtalelsen, at man forkaster forslaget fra to SFere om at skrive ind i udtalelsen, at SF vil arbejde for »en modernisering og forbedring af dagpengesystemet«, der blandt andet skal gøre det nemmere at optjene ret til dagpenge.

I stedet foreslår redaktionsudvalget følgende tekst:

»Den høje arbejdsløshed har sammen med en forkortet dagpengeperiode skabt økonomisk utryghed i mange hjem. Regeringen har allerede taget mange forskellige initiativer. Men det er tydeligvis ikke nok, og SF forstår og deler også fagbevægelsens bekymring for de titusinder af ledige, der falder ud af dagpengesystemet og vil ikke bare se passivt til. SF har med interesse noteret sig de forslag, som fagbevægelsen har rejst.«

De delegerede ved landsmødet skal senere stemme om landsmødeudtalelsen, og hvad der skal stå i forhold til SFs holdning til dagpengereglerne.

Dagens Gossip