SF: Tilsyn skal rette op på sager med anbragte børn

Det mener SFs socialordfører, Anne Baastrup (SF), som fastslår, at det er alfa og omega for en god opvækst, at barnet har indflydelse på sin egen anbringelse.

Landets kommuner har siden 1993 haft pligt til at tage en samtale med barnet, inden det bliver anbragt. Men det sker ikke i to ud af fem sager, skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af den seneste praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen.

»Hvis anbragte børn skal have en god barndom, skal de involveres i den anbringelse, der vedrører dem, så snart de er gamle nok til det. Og så skal man sørge for, at når barnet er blevet anbragt, så skal det have lejlighed til at tale med den sagsbehandler fra kommunen, der fører tilsyn med barnets sag. Det skal ske på møder, hvor der ikke er andre til stede. Her skal de snakke om, hvad der er sket og hvorfor barnet er blevet anbragt uden for hjemmet,« siger Anne Baastrup.

Hun sætter sin lid til, at en ny tilsynsreform kan løse problemet.

»Jeg er glad for, at vi har vedtaget en tilsynsreform, der træder i kraft 1. januar. Tanken bag er, at den skal være med til at sikre større kvalitet i anbringelsesforløbet. Vi har lavet reformen, fordi vi kan se, at børn, der er anbragt uden for eget hjem, ikke klarer sig så godt i voksenlivet som andre. Men med reformen sikrer vi, at der er tilsyn med opholdsstedet. Familieplejen eller institutionen får en større viden på området. Hvis en kommune ikke ved, hvordan den skal håndtere et barn på en institution, kan den ringe til tilsynspersonen og spørge ind til barnet,« forklarer Anne Baastrup.

Spørgsmål: Der har været mange initiativer, der skulle sikre, at anbragte børn fik bedre forhold. Hvorfor er der grund til at have særlig tillid til den nye reform?

»Jeg er nødt til at stole på, at når kommunerne nu har fået en lovgivning, som de er tilfredse med, og som de siger, var det, der skulle til, så vil det også virke. Kommunerne er meget opmærksomme på dette område, og derfor må vi stole på, at den lovgivning, vi nu har fået strikket sammen med en tilsynsreform og barnets reform vil virke,« siger SFs socialordfører.

Dagens Gossip