SF: Uholdbart at mange udlændinge får børnepenge

Det siger SFs politiske ordfører, Jonas Dahl (SF), efter at en analyse fra tænketanken Kraka har vist, at antallet af østeuropæere, der modtager den kvartalsvise børnecheck er fordoblet fra 2.676 i 2006 til 5.772 i 2010.

»Det er en uholdbar situation, hvis det fortsætter med at stige med den hastighed, vi har set. Så vil det blive en omkostning, der vil udfordre den danske velfærdsmodel,« siger Jonas Dahl.

EU-kommissionen har for nyligt underkendt et dansk optjeningskrav, der blev indført af den tidligere VK-regering. Kravet betød, at man som EU-borger skulle have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst to år inden for de seneste ti år for at få ret til fuld børnecheck fra Danmark.

»Højrefløjen søgte at løse problemet med deres løsning, som nu er underkendt af EU. Vi er nødt til at se på, om vi kan finde en anden løsning i fællesskab,« siger Jonas Dahl.

Han vil ikke afvise en model, hvor børnetilskuddet konverteres til et skattefradrag, som Venstre og de Konservative har været fortalere for.

»Jeg vil ikke afvise en skattemodel, men Venstre og de Konservative så selv på modellen, da de havde magten, og de kasserede den. Så de skal ikke kravle alt for højt op i træet og skyde skylden på den her regering for en løsning, de selv har fundet på, og som nu er underkendt af EU,« siger Jonas Dahl.

Næstformanden i den socialdemokratiske folketingsgruppe, Ane Halsboe-Jørgensen (S), er også villig til at diskutere en løsning, men advarer mod generelt at betragte andre EU-borgeres adgang til danske velfærdsydelser som et problem.

»Vi skal passe på med entydigt at sige, at det er problem, at folk, der arbejder her og bidrager til det danske samfund med deres arbejdskraft og skattebetaling, ikke skal have samme rettigheder,« siger hun.

»Men de skal også bidrage til den danske statskasse og betale skat,« understreger Ane Halsboe-Jørgensen, der mener, at sagen skal adresseres på EU-niveau, da der også er andre lande, der står med samme udfordringer som Danmark.

Dagens Gossip