SFs bagland beskylder regeringen for løftebrud

I alt har knap halvdelen af SFs 109 lokalformænd deltaget i rundspørgen.

Onsdag i denne uge besluttede regeringens magtfulde økonomiudvalg at droppe et ellers højtprofileret punkt i regeringsgrundlaget, nemlig 12 ugers øremærket barsel til mænd.

Alle tre regeringspartier har haft sagen på den politiske dagsorden siden 2006 – med flere beslutningsforslag i Folketinget.

I stedet for den øremærkede barsel kommer der en kompensationsordning på 100 skattefrie kroner om dagen til de mænd, der frivilligt tager barsel. SFs ligestillingsordfører, Özlem Cekic (SF), kritiserede straks efter regeringens beslutning åbent og placerede ansvaret hos Socialdemokraterne.

Hele 55 procent af de lokalformænd, der har besvaret Radio24Syvs rundspørge, siger, at regeringen i høj grad eller i nogen grad har begået et løftebrud.

56 procent af dem siger, at de slet ikke er enige i beslutningen om at opgive øremærket barsel, og lægger man den andel til, som siger, at de kun i mindre grad er enige, bliver det tæt på otte ud af 10 SF-lokalformænd, som i rundspørgen udtrykker utilfredshed med, at en af SFs mærkesager nu er væk.

Dagens Gossip