SFs jobcenter-forslag deler vandene

Det er helt rigtigt set, når partiet vil give ledige større valgfrihed, vurderer Dansk Erhverv, der samtidig understreger, at alternativerne til jobcentrene skal sikres frihed til at gribe tingene an på en anderledes måde.

»Det vil være en fejl kun at lade de ledige vælge a-kasserne. Det vil næppe udvikle vores nuværende beskæftigelsessystem. Vi er sikre på, at øget konkurrence vil gøre både jobcentrene og de private alternativer bedre,« udtaler chefkonsulent Jakob Tietge i en pressemeddelelse.

Omvendt er fagforeningen HK ikke tilhænger af at give ledige mere valgfrihed.

»Der er noget besnærende over SFs forslag om, at den enkelte ledige selv skal kunne vælge sin hjælp til at komme ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet. I HK er vi dog mere optaget af kvaliteten af det tilbud, den enkelte ledige får, så vores forslag er, at a-kasserne samler deres kompetencer om de første seks måneders ledighed - og hvis den enkelte ikke er kommet i beskæftigelse i den periode, overgår de til jobcentrene,« siger HKs næstformand, Mette Kindberg, i en pressemeddelelse.

Forslaget vil ifølge SF forbedre de offentlige finanser med mellem en halv og en hel milliard kroner, da partiet vurderer, at langt flere vil vælge a-kasserne, som, SF mener, vil være bedre til at få de ledige i arbejde.

I Venstre siger man ja til det frie valg, når det handler om jobformidling, og nej til at lade a-kasserne føre kontrol.

»A-kasserne er afhængige af medlemmer, så der ligger en indbygget konflikt i både at skulle servicere medlemmer samt kontrollere og føre sanktionen, når det pågældende medlem ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Den konflikt ønsker vi at fjerne. A-kasserne skal koncentrere sig om at servicere medlemmer og hjælpe dem i job, og så skal jobcentrene stå for kontrollen,« siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

Mens Enhedslisten ønsker at ændre beskæftigelsesindsatsen her og nu, afventer både Socialdemokraterne og de Konservative konklusionerne fra et ekspertudvalg med tidligere skatteminister Carsten Koch (S) i spidsen.

»Vi er meget åbne over for at lave grundlæggende om på det beskæftigelsessystem, vi har i dag. Det er hverken godt nok eller effektivt nok, og det sørger ikke i tilstrækkelig grad for at få den ledige hurtigt i arbejde,« siger den konservative beskæftigelsesordfører, Benedikte Kiær (K).

»Vi vil dog gerne have udvalgets anbefalinger på bordet, før vi lægger os fast på, hvordan beskæftigelsessystemet præcis bør strikkes sammen,« tilføjer hun.

Et ekspertudvalget kigger i øjeblikket på den nuværende beskæftigelsesindsats, og efter planen skal udvalget fremlægge et udkast til en ny beskæftigelsesindsats til oktober.

Regeringen forventes at præsentere sit forslag til en ny beskæftigelsesreform til januar.

Dagens Gossip