Shell får en milliard tilbage i skat efter dom

Dommen tager udgangspunkt i den kulbrinteskat på 70 procent af renteindtægter og kursgevinster, som den hollandske oliegigants danske datterselskab var underlagt i de fire år.

Shell har argumenteret, at selskabet skulle have betalt en lavere skattesats, end den myndighederne krævede, mens Skat omvendt har hævdet, at Shell blot har forsøgt at skaffe sig en lavere skattesats. Sidstnævnte har Østre Landsret ikke kunnet finde beviser på, og derfor har retten valg at lade sagen afgøre til Shells fordel.

Udfaldet glæder naturligt nok Shell. 

»Vi har i dag fået en klar afgørelse i spørgsmålet. Østre Landsret har givet os medhold i at vi ikke skal betale den særlige kulbrinteskat af de finansielle indtægter, altså renter og valutakursgevinster,« siger Regitze Reeh, kommunikationsdirektør hos Shell, ifølge DR Nyheder.

Hun bekræfter ved samme lejlighed, at pengene allerede er betalt til statskassen, og at Shell derfor står til at få pengene retur.

Ifølge DR Nyheder ønsker Skat ikke at kommentere sagen lige nu. Det er heller ikke afgjort, om Skat vil forsøge at anke afgørelsen til Højesteret. Sagen har tidligere været behandlet i Landsskatteretten, hvor Skat fik medhold. Herefter ankede Shell dommen til Østre Landsret.

 

 

 

Dagens Gossip