Silkeborg forhandler om underjordisk parkeringsanlæg

Silkeborg Kommune ser perspektiver i en løsning med en parkeringskælder i én etage med en foreslået alternativ vejadgang fra Rådhusgade.

- Vi vurderer, at det er et projekt med en langt kortere anlægsperiode end vi tidligere har talt om, og det vil være til gavn for handelslivet omkring Torvet, siger borgmester Hanne Bæk Olsen.

Økonomiudvalget forventer, at en løsning med et parkeringsanlæg i flere etager under Torvet med adgang fra Lille Søgade via en tunnel under Hotel Dania IKKE bliver til noget. Blandt andet tunnelen under Hotel Dania gør denne løsning for dyr at gennemføre.

Kommunen indleder nu forhandlinger med A. Enggaard A/S, og det bliver det nyvalgte byråd, som næste år får præsenteret et projekt til beslutning.

Baggrunden for et underjordisk parkeringsanlæg er, at der bliver færre og færre handelsbyer. Silkeborg ønsker at bestå som handelsby. Analyser vser, at stigende nethandel gør, at der om 15 år sandsynligvis blot er 30 handelsbyer tilbage i Danmark.

- Silkeborg skal bestå som handelsby. Vi ønsker, at byen er blandt de 30 handelsbyer, som overlever. Konkurrencen mellem byerne er benhård. Og om kun tre år åbner motorvejen, og hvis Silkeborg midtby ikke er tilstrækkelig attraktiv og levende, så handlende og turister drejer af ind mod Silkeborg, vil de i stedet for at fortsætte rundt mod Herning eller Aarhus, slutter Hanne Bæk Olsen.

Ved at flytte parkering under jorden kan de attraktive parkeringsarealer i byen frigøres til andre formål, eksempelvis til flere boliger, flere butikker samt flere pladser og grønne områder. Parkeringsanlæg skal skabe plads til byudvikling.

I kommuneplanen er der således beskrevet byudviklingsplaner for blandt andet Bindslev Plads, Bios Gård, Mejerigården, Søtorvet, Torvet og parkeringsarealerne ved søfronten ved rådhuset.

Dagens Gossip