Skal du have penge tilbage? Nu kan du tjekke din årsopgørelse

Officielt burde den for mange længe ventede årsopgørelse først være klar på mandag den 14. marts. Men allerede nu har SKAT åbnet for deres test, så 4,4 millioner borgere her til aften kan få et smugkig.

- Vi er allerede nu klar til at afprøve brugen af systemerne og har derfor valgt at åbne før planlagt for de mange interesserede borgere. Vi bruger weekenden på at sikre, at alt virker som det skal og for at få finjusteret vores systemer. Da vi bruger weekenden som testperiode, kan borgerne måske opleve, at systemet kommer til at køre ustabilt, siger Claus Middelboe Andersen, der er underdirektør for IT i SKAT.

Undgå at snyde dig selv
Årsopgørelsen ligger således klar i TastSelv på skat.dk, hvilket vanen tro sætter siden under pres.

Selvom en hel del af oplysningerne efterhånden overføres automatisk til SKAT, kan det være en god ide lige at tjekke dine oplysninger selv.

Nedenstående bygger på informationer fra konsulentvirksomheden Deloitte samt på SKATS egne erfaringer, der begge pointerer, at disse indberetninger bør kigges en ekstra gang igennem, hvis du vil undgå at snyde dig selv (eller SKAT):

1) Befordrings-/Kørselsfradrag
Du er berettiget til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km, uanset om du cykler eller kører i bus, bil eller tog. Hvis befordringsfradraget er fortrykt, så tjek, at det er den korrekte strækning og det korrekte antal dage. Hvis det ikke er fortrykt, skal du selv angive det. Her kan du med fordel anvende SKAT’s beregningsmodel, men husk at angive det korrekte arbejdssted og det korrekte antal dage.
Får du transporten betalt af din arbejdsgiver – fx ved pendlerkort, fri bil eller varebil – skal du sørge for, at der ikke står et befordringsfradrag på din årsopgørelse, da du ellers kan risikere, at fradraget bliver beskattet som personlig indkomst.

2) Håndværkerfradrag
Du kan for 2015 få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Fradraget er for alle medlemmer af husstanden, der er fyldt 18 år senest d. 31. december 2015. Et ægtepar eller samlevende par kan således få fradrag på op til 30.000 kr.
For helårsboliger er det et krav, at du boede i boligen, mens arbejdet blev udført. For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og ejerens ægtefælle. Du skal have betalt for arbejdet senest den 29. februar 2016 for at få fradrag i 2015.

3) Underholdsbidrag og børnebidrag
Du bør altid kontrollere, om underholds- og børnebidrag er indberettet er korrekt, ligesom du selv skal huske at skrive bidrag på, som er aftalt privat. Du har ret til fradrag for børnebidrag, indtil dit barn er fyldt 18 år, hvis du er blevet separeret, skilt, eller jeres samliv er ophævet. Du har også ret til fradrag for børnebidrag til børn, du har fået uden for ægteskab, såfremt barnet ikke bor hos dig. Dog er der ikke fradrag for et årligt beløb på 1.776 kr. (2015).
Har I som forældre fælles forældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, anses barnet for at bo, hvor det er registreret med folkeregisteradresse.
Herudover er der fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag. Hvis du omvendt modtager ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet.

4) Rejsefradrag
Hvis du har været på en rejse af 24 timers varighed med overnatning i forbindelse med dit job, har du ret til at få fradrag for dine udgifter, enten de faktiske udgifter eller med en standardsats, dog maksimalt 25.900 kr. i 2015. Husk, at der ikke længere er nogen bundgrænse.
Er udgifterne allerede dækket af din arbejdsgiver, kan du stadig få fradrag for småfornødenheder. Her er fradraget 117,75 kr. pr. døgn.

5) Fradrag for velgørenhed
Du er berettiget til fradrag for gaver til velgørende foreninger og organisationer, der er godkendt af SKAT. Du kan få fradrag for maksimalt 15.000 kr. i 2015, og der er ikke længere nogen nedre bagatelgrænse.
For at få fradrag, skal foreningen dog forinden have indberettet beløbet til SKAT. Hvis du har givet foreningen dit CPR-nr., bør det ske automatisk, men det er altid en god ide selv at tjekke efter.

6) Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskat er som udgangspunkt fortrykt på årsopgørelsen. Ejer du flere boliger, eller er du flyttet i løbet af året, bør du dog tjekke, at du kun betaler skat for den bolig, du bor i, og i den periode, du bor i den.

7) Køb og salg af værdipapirer
Køb og salg af danske værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af bankerne til SKAT. Dog bør du altid kontrollere, at handlerne er registreret korrekt, da der kan være fejl i anskaffelsessummerne. Det har stor betydning, såfremt du senere vil have fradrag for et eventuelt tab.

8) Udenlandske ejendomme, bankkonti og investeringer
SKAT har ikke oplysninger om udenlandske bankkonti og udenlandske investeringer, hvorfor du selv skal oplyse om disse.
Herudover skal du huske at udarbejde en blanket K det første år, du har en udenlandsk bankkonto, samt en blanket V for udenlandske investeringer. Det er vigtigt at fortælle SKAT om alle dine udenlandske investeringer, da det er en del af din selvangivelsespligt.
SKAT får heller ikke automatisk oplysninger, hvis du har købt en udenlandsk ejendom. Du skal derfor selv indberette et eventuelt køb. Det gøres lettest ved at anvende TastSelv, hvor du finder udenlandske ejendomme under rubrik 212-214. Også udenlandske ejendomme er en del af din selvangivelsespligt.

9) Løn, pension og renter
Løn, pension og renter er som hovedregel fortrykt på årsopgørelse. Derfor kan det alligevel betale sig at tjekke igennem, om alting stemmer, eller om der er behov for korrektioner. Tjek fx, at indskud på ratepensionsordninger ikke overstiger maksimumgrænsen for fradrag. Husk også at selvangive renter af eventuel privat gæld, da de ikke automatisk indberettes til SKAT.

10) Selvstændig virksomhed og udlejningsejendom
Hvis du driver en selvstændighed virksomhed eller har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse SKAT om det skattemæssige overskud eller underskud.
Har du haft overskud, vil det typisk medføre, at du skal beskattes. Har du derimod haft underskud, kan det fratrækkes i din øvrige personlige indkomst, såfremt der ikke er tale om en hobbyvirksomhed.

 

Dagens Gossip