Skat taber 78 procent af klagesager om ejendomsvurderinger

I 2012 gav Landsskatteretten klageren helt eller delvist medhold i 78 procent af vurderingssagerne, hvilket er langt over medholdsprocenten i andre sager. Det overrasker professor Jan Pedersen fra Aarhus Universitet.

»Det er usædvanlig højt, og det tyder på, at der er behov for, at Skat strammer op. For Skat er enhver tabt sag jo problematisk, fordi det betyder, at man har forvaltet ulovligt, og når man bliver underkendt i et så stort omfang, skal man tage det meget alvorligt,« siger Jan Pedersen til avisen.

I 2008 indbragte det københavnske advokatfirma Accura 1.232 klagesager på vegne af klienter, hvoraf 1.040 i dag er afsluttet. Kun i otte sager har Skat fået ret. Resten af sagerne er endt med nedsættelser af ejendomsvurderingerne, der ifølge advokatfirmaet løber op i 33,7 milliarder kroner, hvor skatteværdien heraf svarer til 321 millioner kroner om året.

Skatteministeren sendte i januar et ny lovforslag i høring om en forenklet klagestruktur, som blandt andet betyder, at private med få undtagelser fremover skal kunne klage over Skat til de lokale skatteankenævn. Hvis de ikke er tilfredse med ankenævnets afgørelse, må de stævne Skatteministeriet ved de almindelige domstole. Derudover lægger forslaget op til, at vurderingssagerne skal helt ud af Landsskatteretten, både når det handler om private og om erhvervsdrivende.

Dagens Gossip