Skats boligvurdering kan koste dig dyrt

Hvert andet år i oktober vurderes private ejendomme af Skat. Vurderingerne skal ifølge loven svare til, hvad en bolig vil kunne sælges for »i fri handel« netop nu.

Men næsten en fjerdedel af alle boliger, der blev solgt lige inden vurderingen, vurderede Skat højere end salgsprisen. I mange tilfælde er vurderingen hævet med mere end én million kroner blot et par måneder efter, at huset er blevet handlet, selvom priserne i de områder på ingen måder har bevæget sig opad i løbet af de to måneder. Det viser en analyse, som Boliga har lavet for Søndagsavisen.

På trods af at Skat har adgang til tingbøgerne og dermed kender salgspriserne på alle boliger, får det ikke umiddelbar indflydelse på selve vurderingen, og det undrer privatøkonom Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg.

»Jeg synes virkelig, at Skat burde gå ind og være meget mere individuelle i deres vurderinger, end de er i dag. For det skaber alt for mange frustrationer, når det er så tilfældigt, som tallene her giver udtryk for,« sig han til Søndagsavisen.

Skattestoppet for den del af ejendomsskatterne, der kaldes grundskyld er blevet fjernet. Det betyder, at kommunerne nu kan sætte taksterne op, og det benytter hovedparten af kommunerne sig af.

Derfor bliver det pludselig meget dyrere, når ens bolig sættes kunstigt højt op i værdi af Skat.

»For mange boliger kan det dreje sig om både 5.000 og 10.000 kroner om året i ekstra grundskyld, som du egentlig ikke burde betale. Og den dag skattestoppet på ejendomsværdiskatten også fjernes, bliver det for alvor dyrt at have en bolig, der er vurderet for højt,« forklarer Kim Valentin.

På Christiansborg bliver der nu rettet fokus mod Skats tilfældige ejendomsvurderinger.

»Søndagsavisens tal viser, der er et kæmpe problem her. For det første betaler vi for meget i ejendomsskat i forhold til de reelle værdier i husene, og for det andet er det stærkt bekymrende, at Skat til tilsyneladende overhovedet ikke har styr på vurderingerne i forhold til husenes reelle værdier,« siger de Konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen (K), der nu vil bede Skatteministeren om en forklaring.

Hos Skat erkender man, at ejendomsvurderingerne ikke nødvendigvis tager afsæt i konkrete salgspriser på ejendommene. Heller ikke selvom ejendommene lige er blevet solgt.

»For de mest almindelige ejendomskategorier, nemlig parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og etageejerlejligheder, ansættes ejendomsværdi og grundværdi med udgangspunkt i maskinelle beregninger, som told- og skatteforvaltningen lader foretage på grundlag af oplysninger om den enkelte ejendom sammenholdt med analyser af priser opnået ved frie salg af ejendomme i det pågældende område,« skriver Skats presseafdeling i et svar.

I 2012 fik 4.034 personer (64 procent) medhold i deres klage over Skats for høje ejendomsvurderinger, og eftersom det er gratis at klage, opfordrer Kim Valentin danskerne til at benytte sig den mulighed.

BNB

Dagens Gossip