Skattesagens anonyme brev forbliver hemmeligt for vidner

Skattesagskommissionen har tirsdag afvist bisiddernes ønske om at indvie deres klienter i det anonyme brev, som blev modtaget 19. september 2013. Det oplyser kommissionen på hjemmesiden. Brevets indhold fik Skattesagskommissionen til at udskyde en række afsluttende høringer i sagen.

Det er Troels Lund Poulsens advokat K. L. Németh, som har stået i spidsen for anmodningen om at vise brevet til vidnerne. Han begrundelse er, at der ikke har været rimelig og saglig grund til pålægget om hemmeligholdelse, og at en del af indholdet af det anonyme brev, så vidt han kan læse i pressen, er kommet frem i danske medier.

Sagens i alt 18 bisiddere har haft lejlighed til at udtale sig, men kun fem har fremsendt bemærkninger, hvoraf to har støttet advokat K. L. Némeths anmodning. Men anmodningen er nu blevet afvist af kommissionen.

Kommissionen har argumenteret for, at advokaterne ikke måtte vise vidnerne brevet, fordi det kan skade opklaringen af sagen. Den vil dog løbende vurdere, om der er grundlag for at droppe hemmeligholdelsen af brevet over for de afhørte.

Kommissionen har udleveret brevet og dets oplysninger til Københavns Politi, som vil indgå i politiets efterforskning. Københavns Politi har torsdag 26. september opfordret den person, som er anonym afsender af brevet, om at tage kontakt til dem inden for få dage.

Det er endnu ikke blevet besluttet, hvornår Skattesagskommissionen fortsætter afhøringerne, som skal kaste lys over, hvem der lækkede Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes mands fortrolige skattepapirer til BT.

Dagens Gossip