Skilsmissebørn kommer i klemme mellem myndigheder

Børnene er fanget mellem det familieretlige og det socialretlige system, mener Børns Vilkår, hvilket vil sige mellem statsforvaltningerne, som træffer afgørelser om barnets samvær med den forælder, det ikke bor med, og kommunernes socialforvaltninger, som har ansvaret for at sikre barnets trivsel generelt.

»Vi oplever, at myndighederne er to siloer. Nogle gange ved den ene instans ikke, hvad den anden gør,« siger Bente Boserup til Politiken.

»Det er meget komplekse sager, men det er samtidig de sager, hvor børnene har mest brug for hjælp, men ikke får den,« siger souschef i Børns Vilkår, Bente Boserup, til Politiken. Hun henviser til en række sager om særligt sårbare skilsmissebørn fra familier med højt konfliktniveau, hvor der oveni ofte er sociale problemer som misbrug eller psykisk sygdom.

Ifølge Børns Vilkår forsømmer statsforvaltningerne blandt andet at underrette kommunen, hvis der er mistanke om, at et barn lider overlast.

Næstformand Niels Christian Barkholt fra Dansk Socialrådgiverforening kalder problemet »klassisk«.

»Generelt er der brug for meget mere viden i kommunerne om, hvad der er af begrænsninger for statsforvaltningernes arbejde. Og det er nødvendigt, at vi får tydeliggjort spillereglerne for, hvordan statsforvaltningen skal reagere på en underretning fra kommunen om en bekymring for et barn,« siger han.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder

Kontorchef Jette Røgild fra statsforvaltningen kan ikke genkende Børns Vilkårs kritik, da statsforvaltningerne ifølge hende ofte er i kontakt med kommunerne i disse sager. Samarbejdet kan dog altid forbedres, siger Jette Røgild:

»Der skal være mere viden om hinandens kompetencer, og så skal samarbejdet formaliseres, så man kan holde møder på tværs af sektorerne,« siger hun.

Børns Vilkår finder problemet så alvorligt, at de i foråret skrev til socialminister Karen Hækkerup (S) om en konkret sag, hvilket organisationen ellers ikke gør.

Socialministeren henviser i sit svar til Børns Vilkår blandt andet til, at der er lavet børnegrupper, hvor børn kan bearbejde deres problemer med hinanden, og Karen Hækkerups ministerium oplyser desuden til Politiken, at der med satspuljemidler til efteråret skal laves en vejleding, som skal formalisere samarbejdet mellem de to instanser.

Dagens Gossip