Skoleelever holder sig hele dagen på grund af klamme toiletter

Klamme toiletter, der lugter, og ikke har set skyggen af sæbe og vand, siden Ruder Konge gik i skole.

Og så er der i øvrigt ikke noget toiletpapir til at tørre sig med eller sæbe til at vaske hænderne i bagefter.

Det er ifølge skoleeleverne status på de toiletter, som de får stillet til rådighed i løbet af en skoledag.

Og det betyder, at rigtig mange afholder sig fra at bruge det lille hus, indtil de kommer hjem, ifølge en pressemeddelelse fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, skriver Videnskab.dk.

Konstateringen er draget på baggrund af forskningsprojektet Hi Five, som har foretaget en undersøgelse blandt 8.443 elever i 0.-8. klasse på 43 skoler.

Eleverne har svaret på spørgsmål om deres opfattelse og brug af skoletoiletterne.

Knap halvdelen af drengene og 40 procent af pigerne i 0.-4. klasse angiver, at skoletoiletterne ofte eller altid har været ulækre den seneste uge, mens det gælder for en smule færre i de ældre klasser. Drengetoiletterne synes særligt ramt.

Læs også hos Videnskab.dk: Her er forskerens råd til den sunde skolemadpakke

De dårlige toiletforhold betyder, at nogle børn bevidst undgår at spise og drikke i løbet af skoledagen for at undgå eller udskyde toiletbesøg.

Knap hver 10. dreng og 6 procent af pigerne i 0.-4. klasse beretter, at de ikke benytter skolens toiletter.

I de store klasser er det helt op til en femtedel af både drengene og pigerne i 5.-8. klasse, som oplyser, at de ikke går på toilettet på skolen.

Dagens Gossip