Skoleledere ærgrer sig over udskudt reform

Nu glæder Skolelederforeningen sig over, at vejen er banet for helhedsskolen, men glæden er krydret med ærgrelse over, at folkeskolereformen - på grund af de Konservatives modstand - først kan træde i kraft efter næste folketingsvalg.

»Vi har glædet os til at bruge mulighederne i reformen og de ændrede rammer for lærernes arbejdstid til drive skole på en ny måde allerede fra august 2014, og derfor er det jo utroligt ærgerligt, at det i sidste moment ikke lykkedes at få alle forligspartier med,« siger formand Anders Balle i en skriftlig kommentar.

»Men nu er kursen i hvert fald sat, og det giver et ledelsesmæssigt grundlag for at bevæge skolen i samme retning,« understreger han.

Reformen og lærernes nye overenskomst giver skolelederne mere magt til at tilrettelægge hverdagen på skolerne. Anders Balle ser frem til, at lederne vil spille en »helt central« rolle i folkeskolen.

»Vi skal være med til at sikre større fleksibilitet og større fællesskab om opgaveløsningen. Og ikke mindst skal vi have fokus på elevernes resultater og hele tiden følge op på, at målene nås,« siger skoleledernes formand, som opfordrer til, at skolerne kommer i gang så hurtigt som muligt, når nu retningen er givet.

»Kommunalbestyrelserne bør benytte de muligheder, der allerede er for at øge timetallet til maksimum og åbne for større fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse, herunder øge mulighederne for at omprioritere ressourcerne,« siger Anders Balle.

Dagens Gossip