SmartGrid skal optimere elforbrug på renseanlæg

Danmarks ambitioner om at integrere mere vedvarende energi vil medføre gradvist større udfordringer til el-nettet. I regeringens energiudspil Vores Energi er målsætningen blandt andet at vindkraft skal levere cirka 50 procent af den samlede årlige el-produktion i Danmark i 2020.

Derfor vil produktionen variere en del i forhold til om det blæser eller ikke blæser. Med meget vindkraft bliver det vanskeligt at holde el-nettet i balance mellem produktion og forbrug.

I det aktuelle projekt er det tanken, at elforbruget til spildevandsrensning på Kolding Centralrenseanlæg skal foregå, når elprisen er lav og reduceres, når elprisen er høj. Og modsat forholder det sig så med renseanlæggets egne biogas- og elproduktion.

Det matcher præcis ideen om Smart Grid. Et automatisk SmartGrid-system til Kolding Centralrenseanlæg skal, ud fra en prognose for den fremtidige spildevandsbelastning, en prognose for den fremtidige variation på elpriser, den aktuelle driftsstatus og en risikovurdering, automatisk kunne fastlægge den fremtidige drift af udvalgte el forbrugende enheder på renseanlægget, herunder også optimere den interne el-produktion.

SmartGrid-systemet skal integreres med det bestående styresystem.

Projektet har netop modtaget støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen og skal resultere i et nyt SmartGrid-modul til STAR-styresystemet på Renseanlægget.

Bestyrelsesformand i Kolding Spildevand A/S, Knud Erik Langhoff, siger:

- Det er en del af vores  strategi at søge udvikling og effektivisering via intelligente it-løsninger, og jeg er især glad fordi SmartGrid-systemet ikke alene forventes at forbedre vores eget energiregnskab, men også fordi det vil kunne bruges andre steder til gavn for hele samfundet.

Direktør Per Holm, Kolding Spildevand A/S, supplerer sin formand:

- Allerede i dag styrer Kolding Centralrenseanlæg energiforbruget, mens renseprocessen foregår. Det nye er, at vi automatisk kobler informationer om kommende belastning og egen el-produktion sammen med informationer om prisen på el-nettet og lader systemet bruge informationerne som grundlag for den fremtidige styring. Det sparer os penge og hjælper balanceringen af el-nettet.

Regnforudsigelser integreres i SmartGrid-modulet

Kolding Centralrenseanlæg er dimensioneret til 125.000 PE og styres med Krügers STAR Control, der også bruger data fra vejrsatellitter, onlinemålere på spildevandsanlægget og i afløbssystemet, så den eksisterende kapacitet udnyttes optimalt.

- Når vi time-for-time får en prognose på el-prisen, og sammenholder den med prognosen for flow til renseanlægget, så kan vi optimere energiforbrug og renseanlæggets egen energiproduktion, så det giver en økonomisk fordel – uden at det går ud over kvaliteten af det rensede vand, siger markedschef Theis Gadegaard, Krüger A/S.

Potentialer for eksport af SmartGrid til renseanlæg

STAR Control er implementeret på en lang række anlæg i Europa og Asien.  Med det nye SmartGrid-modul er der udsigt til, at STAR Control når endnu længere ud.

- De fleste Danske renseanlæg arbejder for at blive energineutrale eller energiproducerende. Energiproduktionen på renseanlægget er for en stor dels vedkommende baseret på Biogas, og det kan lagres. Det giver et spillerum overfor vindmølleproduceret strøm, som de Danske forsyninger kan profitere af. Over de seneste år har vi set en stigende interesse for STAR og andre Krüger-teknologier på internationalt plan, og vi håber at den nye applikation til vores styringsplatform kan kommercialiseres, slutter Theis Gadegaard.

Dagens Gossip